Profielen inrichten voor vrije inkoopaanvragen

Voor bepaalde InSite-pagina's kun je profielen gebruiken; een profiel bepaalt welke velden op een InSite-pagina beschikbaar zijn. Een profiel voor een inkoopaanvraag bepaalt welke gegevens een gebruiker kan of moet invullen bij het indienen van een inkoopaanvraag.

Let op:

Je richt dit onderdeel alleen in voor vrije inkoopaanvragen, niet voor inkoopaanvragen o.b.v. productgroep.

Volg ook de overige inrichting voor vrije inkoopaanvragen.

Voor inkoopaanvragen zijn er twee typen profielen, namelijk een aanmaakprofiel en een beoordelingsprofiel. Een aanmaakprofiel bevat alle velden die je bij een nieuwe vrije inkoopaanvraag kunt vullen. Je kunt voor elke soort aanvraag een apart aanmaakprofiel met specifieke instellingen toevoegen. Als een medewerker een nieuwe vrije inkoopaanvraag doet, selecteert hij eerst een 'aanmaakprofiel' (bijvoorbeeld 'Aanvraag hotelovernachting').

 • Het aanmaakprofiel bepaalt welke velden de medewerker kan vullen. Het profiel bevat ook voorkeurwaarden voor bepaalde velden, of velden worden getoond en of velden mogen worden gewijzigd.

  Het aanmaakprofiel is gekoppeld aan de workflow die wordt opgestart voor de vrije inkoopaanvraag.

  Het aanmaakprofiel is gekoppeld aan een beoordelingsprofiel.

 • Het beoordelingsprofiel bepaalt welke gegevens getoond worden aan de beoordelaar en of de beoordelaar de gegevens mag wijzigen. Je kunt alle aanmaakprofielen koppelen aan hetzelfde (universele) beoordelingsprofiel, of verschillende beoordelingsprofielen gebruiken.

Aanmaakprofiel aanmaken:

Als je genoeg hebt aan één aanmaakprofiel, wijzig je het meegeleverde profiel Aanmaken vrije inkoopaanvraag. Volg de onderstaande stappen als je een nieuw profiel nodig hebt.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een naam in die zinvol is voor de aanvragers, want de naam wordt getoond bij het invullen van een inkoopaanvraag.
 4. Selecteer Inkoopaanvraag bij Type.
 5. Selecteer Aanmaken bij Soort.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de workflow. Dit is een workflow van het type dossieritem Inkoopaanvraag.
 8. Selecteer een beoordelingsprofiel.
 9. Klik op: Voltooien.
 10. Open de eigenschappen van het nieuwe aanmaakprofiel.
 11. Maak je eigen contexten aan en wijzig de veldinstellingen. Hiermee bepaal je welke velden de gebruiker moet vullen in de aanvraag, de voorkeurwaarden, etc.

  Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben. Wil je een verplicht veld onzichtbaar maken? Leg dan een voorkeurwaarde vast bij het verplichte veld en vink daarna Zichtbaar uit.

  De administratie kan alleen in de kop worden ingesteld. De verbijzonderingen (as 1 /m 5) kunnen alleen in de regels worden ingesteld.

 12. Bij een nieuw profiel ontstaan ook nieuwe InSite-pagina's. Autoriseer deze pagina's.

Beoordelingsprofiel aanmaken:

Als je genoeg hebt aan één beoordelingsprofiel, wijzig je het meegeleverde profiel Beoordelen vrije inkoopaanvraag. Volg de onderstaande stappen als je een nieuw profiel nodig hebt.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Inkoopaanvraag bij Type.
 4. Selecteer Beoordelen bij Soort.
 5. Klik op: Voltooien.
 6. Open de eigenschappen van het nieuwe aanmaakprofiel.
 7. Als je Aanpassen bij beoordelen toegestaan aanvinkt, kan de beoordelaar de gegevens van de inkoopaanvraag wijzigen bij het beoordelen van de workflow. Dit is alleen mogelijk, als wijzigen ook is toegestaan op basis van de workflow.
 8. Maak je eigen contexten aan en wijzig de veldinstellingen. Hiermee bepaal je welke velden de gebruiker moet vullen in de aanvraag, de voorkeurwaarden, etc.
 9. Bij een nieuw profiel ontstaan ook nieuwe InSite-pagina's. Autoriseer deze pagina's.

Vrije inrichting:

Je kunt extra velden toevoegen aan inkoopaanvragen en inkoopaanvraagregels. De vrije velden zijn beschikbaar in de boekingslay-outs en de profielen voor inkoopaanvragen.

 Zie ook:

Direct naar

 1. Inkoopaanvragen inrichten
 2. Autorisatie
 3. InSite inrichten
 4. Workflow inrichten
 5. Inrichting voor inkoopaanvragen o.b.v. productgroep
 6. Inrichting voor vrije inkoopaanvragen (kosten)
 7. Inrichten Inkoop op website leverancier (OCI-koppeling)
 8. Profielen inrichten
 9. Favorieten gebruiken bij inkoopaanvragen