thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonschaal toevoegen (HrSalTable)

UpdateConnector voor het toevoegen van loonschalen. Dit is functionaliteit voor de Flex-branche (Payrolling, detachering en uitzendbranche).

Naam UpdateConnector: HrSalTable

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen massa)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen 1 regel)

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

AFAS Connect Connector UpdateConnector

Work area

Connectoren