thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte Vpb en C/F-module importeren (UpdateConnector)

Voor het importeren van de aangifte Vpb en de C/F-module beschik je over twee connectoren:

Naam UpdateConnector:

  • TxCFVpb2019 (C/F-module)
  • TxClientVpb2019 (Aangifte Vpb)

Let op:

Je moet de voortgangsgegevens updaten omdat de workflow de juiste status moet hebben voor het importeren van de C/F-module en aangiftegegevens.

Inhoud

Wijzigingen UpdateConnector Vpb 2019

De UpdateConnectoren TxClientIB2019, TxClientVpb2019 en TxCFVpb2019 zijn uitgeleverd op 22 februari 2020.

Met de UpdateConnector voor Vpb 2019 importeer je de C/F-gegevens, verwerk je de aangiftegegevens en kun je jaar- en voortgangsgegevens toevoegen of bijwerken.

Niet te importeren velden

Met ingang van 2019 geldt voor de UpdateConnectoren van IB en Vpb dat velden die je in de user interface van Profit niet kunt vullen, ook niet via de UpdateConnector geïmporteerd kunnen worden. Deze wijziging is doorgevoerd om fouten te voorkomen.

Klik hier voor een overzicht van de velden die je niet kunt importeren met de UpdateConnector TxClientVpb2019:

Voorbeeld toevoegen cliënt Vpb

Klik hier voor een voorbeeld van het toevoegen van een cliënt Vpb.

Voorbeeld toevoegen cliënt Vpb + organisatie

Klik hier voor een voorbeeld van het toevoegen van een cliënt Vpb en een organisatie

Let op:

Het Element Jaargegevens moet aanwezig zijn (bij aanmaken nieuwe cliënt IB/Vpb).

Voorbereiding

Werkwijze

Verplichte volgorde:

Beschrijving

Je importeert altijd eerst de C/F-module en daarna de aangifte Vpb.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Alle cliënten moeten aanwezig zijn voordat je de connector start.
  • De vennootschappen moeten aanwezig zijn.
  • Bij een fiscale eenheid geldt dat de dochters gekoppeld moeten zijn.
  • Vanaf 2018 is het mogelijk om jaar- en voortgangsgegevens te importeren (zowel toevoegen als bijwerken).
  • Je kunt dus vanaf 2018 de voortgangsgegevens van de cliënt Vpb importeren met behulp van de connector. Hierdoor krijgt de aangifte de juiste status. De workflow moet de juiste status hebven voor het importeren van de C/F-module en de aangiftegegevens.
  • Vanaf 2018 is het mogelijk om afwijkingen en eliminaties op te geven.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector Cliënt Vpb

Work area

Connectoren