thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Orders toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector FbSales)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van verkooporders.

Naam UpdateConnector: FbSales

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (serienummers toekennen aan artikelen in samenstellingen)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels toevoegen aan order)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel wijzigen op basis van artikelcode)

Xml- voorbeeldbestand  downloaden (regel wijzigen op basis van GUID)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (vrije velden leeg maken)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (hele order verwijderen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (één orderregel verwijderen)

Een verkooporder die wordt toegevoegd via de UpdateConnector of de import, houdt rekening met het bestelvoorstel:

 • De typen Rest (voorraadtekort van de orderregel) en Altijd worden doorgevoerd in het bestelvoorstel.
 • Het type Vraag stellen is niet geïmplementeerd, omdat dan tijdens het uitvoeren van de UpdateConnector een vraag zou verschijnen.

Samenstellingen met artikelen met serienummers

Bij samenstellingen kun je bij een Insert serienummers toekennen aan de artikelen van de samenstellingen. Dit kan met de volgende UpdateConnectoren:

 • FbDeliveryNote
 • FbDirectInvoice
 • FbSales
 • FbSalesQuotation

Afwijkend afleveradres

Zoek eerst het interne ID van het afwijkende afleveradres op in Profit.

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
 2. Open de debiteur.
 3. Ga naar het tabblad: Afleveradres.
 4. Maak een nieuwe weergave aan en neem hierin het veld Adres Id op.

 5. Neem het afleveradres op in de XML:

  <DlAd>: Adres ID

  <ExAd>: Omschrijving

Verkooporder toevoegen op basis van een bestaande verkoopofferte

Je kunt een verkooporder toevoegen van een bestaande verkoopofferte via de UpdateConnectoren 'FbSalesQuotation' en 'FbSales'.

 • In de UpdateConnector 'FbSalesQuotation' is het veld Status offerte (VaQs) beschikbaar in de kop. Dit veld mag bij een INSERT alleen op de waarden 0 (onderhanden) of 1 (definitief) bevatten. Bij een UPDATE mag deze alleen de waarde 1 (definitief) bevatten als de oude offertestatus 0 (onderhanden) is.
 • Vervolgens kan via 'FbSales' het bijbehorende offertenummer gevuld worden (veld: SoQu). Bij een insert wordt hiermee de hele verkoopofferte met alle regels overgenomen. Bij een update wordt dit veld afgekeurd. Het is mogelijk om een verkooporder aan te maken (insert) zonder regels mee te geven, als ook het veld SoQu is opgegeven. Een insert van een verkooporder zonder regels en zonder SoQu zal afgekeurd worden.

Voorbereiding

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren