Orders toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector FbSales)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van verkooporders.

Naam UpdateConnector: FbSales

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (serienummers toekennen aan artikelen in samenstellingen)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels toevoegen aan order)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel wijzigen op basis van artikelcode)

Xml-voorbeeldbestand  downloaden (regel wijzigen op basis van GUID)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (vrije velden leeg maken)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (hele order verwijderen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (één orderregel verwijderen)

Een verkooporder die wordt toegevoegd via de UpdateConnector of de import, houdt rekening met het bestelvoorstel:

 • De typen Rest (voorraadtekort van de orderregel) en Altijd worden doorgevoerd in het bestelvoorstel.
 • Het type Vraag stellen is niet geïmplementeerd, omdat dan tijdens het uitvoeren van de UpdateConnector een vraag zou verschijnen.

Samenstellingen met artikelen met serienummers

Bij samenstellingen kun je bij een Insert serienummers toekennen aan de artikelen van de samenstellingen. Dit kan met de volgende UpdateConnectoren:

 • FbDeliveryNote
 • FbDirectInvoice
 • FbSales
 • FbSalesQuotation

Direct leveren vanuit Leverancier (DiDe)

Je kunt het veld Direct leveren vanuit leverancier (DiDe) wijzigen via de UpdateConnectoren FbSales en FbSalesQuotation.

Let op:

Het wijzigen van de status van een Verkoopofferte met deze UpdateConnector is alleen mogelijk voor de status Onderhanden en Definitief.

Afwijkend afleveradres

Zoek eerst het interne ID van het afwijkende afleveradres op in Profit.

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
 2. Open de debiteur.
 3. Ga naar het tabblad: Afleveradres.
 4. Maak een nieuwe weergave aan en neem hierin het veld Adres Id op.

 5. Neem het afleveradres op in de XML:

  <DlAd>: Adres ID

  <ExAd>: Omschrijving

Verkooporder toevoegen op basis van een bestaande verkoopofferte

Je kunt een verkooporder toevoegen van een bestaande verkoopofferte via de UpdateConnectoren 'FbSalesQuotation' en 'FbSales'.

 • In de UpdateConnector 'FbSalesQuotation' is het veld Status offerte (VaQs) beschikbaar in de kop. Dit veld mag bij een INSERT alleen op de waarden 0 (onderhanden) of 1 (definitief) bevatten. Bij een UPDATE mag deze alleen de waarde 1 (definitief) bevatten als de oude offertestatus 0 (onderhanden) is.
 • Vervolgens kan via 'FbSales' het bijbehorende offertenummer gevuld worden (veld: SoQu). Bij een insert wordt hiermee de hele verkoopofferte met alle regels overgenomen. Bij een update wordt dit veld afgekeurd. Het is mogelijk om een verkooporder aan te maken (insert) zonder regels mee te geven, als ook het veld SoQu is opgegeven. Een insert van een verkooporder zonder regels en zonder SoQu zal afgekeurd worden.

UpdateConnector bij Vragen/Meldingen

De UpdateConnector en import werken qua voorraad in principe hetzelfde als via het scherm, uiteraard m.u.v. de vragen die je krijgt. Bij de vragen bij het toevoegen van de order houdt de UpdateConnector het volgende aan:

 • Vervangend item o.b.v. voorraadtekort (vervangend item gevuld bij het item en geen of onvoldoende voorraad)

  Vragen: 'Er is geen voorraad beschikbaar voor levering van deze orderregel. Wilt u het artikel vervangen door item X?' of 'Er is onvoldoende voorraad beschikbaar voor volledige levering van deze orderregel. Wilt u het artikel vervangen door item Y?'

  Altijd Ja

 • Automatisch toewijzen (toewijzen in verkoop op 'Vraag stellen' en er zijn toewijsbare inkooporder en onvoldoende voorraad)

  Vraag: Er zijn actieve inkooporders voor dit artikel. Wilt u de inkooporders toewijzen aan deze verkooporderregel?

  Altijd Ja

 • Bestelvoorstel met vraag (bestelvoorstel bij verkoop op 'Altijd vraag stellen')

  Vraag: Wilt u deze regel klaarzetten voor het bestelvoorstel?

  Altijd Nee

 • Bestelvoorstel met vraag (bestelvoorstel bij verkoop op 'Vraag stellen bij voorraadtekort' en onvoldoende voorraad)

  Vraag: Er is onvoldoende voorraad beschikbaar voor levering van deze orderregel. Wilt u deze regel klaarzetten voor het bestelvoorstel?"

  Altijd Nee

 • Economische voorraad (voorraadcontrole op 'Controle op economische voorraad (verkooporder)' en geen of onvoldoende economische voorraad)

  Vraag: Er is niet genoeg economische voorraad. Wilt u deze orderregel toch reserveren?

  Altijd Ja

 • Strikte voorraad (voorraadcontrole op 'Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)' en geen of onvoldoende voorraad en geen bestelvoorstel/toewijzen)

  Vraag: Er is niet genoeg vrije voorraad. Wilt u de volledige regel op wachtorder zetten?

  Altijd Nee

 • Assortimentscontrole geactiveerd en item komt niet voor in het assortiment van de verkooprelatie en bij verkooprelatie staat 'Afwijken assortiment toestaan' aangevinkt

  (Als bij de verkooprelatie geen assortiment is opgegeven, dan geldt het Standaard assortiment *****)

  Vraag: Het item komt niet voor in het assortiment van verkooprelatie.

  Altijd Ja

  Vervolgvraag: Wilt u het item vanaf datum X toevoegen aan het assortiment?

  Altijd Nee

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen