Verkooprelaties toevoegen en wijzigen (UpdateConnector KnSalesRelationOrg / KnSalesRelationPer)

UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van verkooprelaties.

Naam UpdateConnector:

 • KnSalesRelationOrg (voor organisaties)
 • KnSalesRelationPer (voor personen)

  Let op: 

  Je kunt één contactpersoon toevoegen of wijzigen met deze UpdateConnector. Meerdere contactpersonen toevoegen/wijzigen kan dus niet!

  Voor het toevoegen van contacten, afleveradressen en afdelingen bij een organisatie gebruik je de UpdateConnector 'KnOrganisation'.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Actie

Toelichting

INSERT

Verkooprelatie toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

verkooprelatie wijzigen.

Xml-voorbeeldbestand downloaden (contact toevoegen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (IBAN toevoegen)

Aandachtspunten:

 • UPDATE verkooprelatie

  Gebruik bij een UPDATE de code van de verkooprelatie (veld: 'DbId').

 • UPDATE organisatie of persoon

  Bij een UPDATE van gekoppelde organisatie- of persoonsgegevens (in het segment 'KnOrganisation' of 'KnPerson') moet je ook een unieke sleutel van de organisatie of persoon. Gebruik hiervoor de code van de organisatie of persoon en geeft de juiste waarde op in het veld 'MatchOga'.

  Je kunt de code van de organisatie of persoon herleiden op basis van het nummer van de verkooprelatie. Hiervoor gebruik je operator 9 in veld 'MatchOga' (voor organisaties) of het veld 'MatchPer' (voor personen). Je mag geen waarde opgeven in het veld 'BcCo'.

 • Verkooprelatie met bestaande organisatie of persoon

  Je kunt een verkooprelatie koppelen aan een bestaande organisatie of persoon door een waarde aan te leveren in het veld 'BcCo'.

Een verkooprelatie is altijd een organisatie of een persoon. Het is dus noodzakelijk om ook direct een organisatie of persoon aan te maken als een verkooprelatie wordt toegevoegd.

Zie ook de opmerkingen bij de connectoren voor organisaties en personen.

Verplichte en niet-verplichte objecten in de XSD Schema Tool

Als je een xml-bestand genereert via de XSD Schema Tool, dan bevat het XML-bestand de volgende objecten:

Debiteur (V)

KnOrganisaton (V)

KnBankAccount

KnBasicAddressAdr (V)

KnBasicAddressPad (V)

KnContact

KnBasicAddressAdr (A)

KnBasicAddressPad (A)

Kn Person (A)

KnBankAccount

KnBasicAddressAdr (A)

KnBasicAddressPad (A)

De betekenis van de codes bij de segmenten:

 • V: Verplicht
 • A: Afhankelijk van ander object. Als bepaalde objecten worden aangeleverd, zijn daaraan gerelateerde segmenten ook verplicht.

Assortiment

Velden:

 • AsGr (Assortiment)
 • AsYN (Afwijken assortiment toestaan)

De activering Assortimentscontrole moet ingeschakeld zijn.

Code verkooprelatie

Veld: DbId

Als je een INSERT uitvoert, voeg je een verkooprelatie toe met de aangeleverde code. Als je geen code aanlevert, kan de code automatisch worden bepaald op basis van de autonummering op verkooprelaties, mits deze is vastgelegd.

Is debiteur

Veld: IsDb

Als dit veld de waarde 'True' heeft, betekent dit dat de verkooprelatie wordt beschouwd als debiteur. Hierdoor worden extra velden verplicht, onder andere de velden 'PaCd' en 'VaDu'.

Bedrijfs-ID eConnect

Veld: EnId

Zie ook: E-factuur via eConnect inrichten

Verplichte velden

Bij de volgende velden moet je waarde aanleveren, alhoewel deze velden in de XSD Tool als niet-verplicht worden getoond.

 • PrLi (Regelkorting)
 • PrFc (Factuurkorting)
 • ClPc (Kredietbeperking)
 • PrPt (Betalingskorting)
 • KrLi (Krediet limiet)

Je kunt bij deze velden de waarde nul aanleveren.

Adressen

 • Bij een adres moet je altijd de landcode opgeven in het veld 'CoId'.
 • Lever de velden aan die nodig zijn voor een compleet adres (dit is afhankelijk van de eigenschappen van de landcode).
 • Bij het eerste adres (in de praktijk bij een nieuw record) hoef je geen begindatum aan te leveren in het veld 'BeginDate' genegeerd. Als er al een adres bestaat, geef je met 'BeginDate' de ingangsdatum van de adreswijziging aan.
 • Als het veld 'ResZip' de waarde 'True' heeft, wordt de woonplaats bij de opgegeven postcode opgezocht. Het is dan toch noodzakelijk een woonplaats in het veld 'Rs' op te geven. Als er geen woonplaats kan worden gevonden voor de opgegeven postcode, wordt de waarde die in 'Rs' is opgegeven, als woonplaats gebruikt.
 • Voor afleveradressen gebruik je de waarde 'AFL':

  <ViKc>AFL</ViKc>

Bankrekeningnummer

Je biedt een bankrekeningnummer bij een persoon of organisatie aan in het segment 'KnBankAccount'. Je kunt een IBAN-nummer of een bankrekeningnummer aanbieden (oude stijl).

IBAN-nummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • Iban: IBAN-nummer
 • IbCk: Controle IBAN-nummer

Als je een IBAN-bankrekeningnummer aanbiedt, zal Profit de BIC-code automatisch bepalen. Dit gebeurt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een Nederlands bankrekeningnummer.
 • De BIC-code is niet gevuld in de XML en in Profit.

Bankrekeningnummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • BaAc: bankrekeningnummer. De lengte van het bankrekeningnummer moet 10 posities zijn. Bij een bankrekeningnummer van 9 posities moet je een voorloopnul toevoegen.

Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen