thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonmutaties toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector HrCompMut)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van loonmutaties.

Naam UpdateConnector: HrCompMut

Let op:

Profit bevat ook een aparte UpdateConnector met een unieke sleutel (GUID). Je hebt deze UpdateConnector alleen nodig als je de standaard sleutelvelden in HrCompMut niet kunt gebruiken.

Naam UpdateConnector: HrCompMutGUID

Hierbij gelden de volgende algemene regels:

  • Bij een INSERT zal Profit de meegegeven GUID gebruiken, mits deze uniek is. Zo niet, dan zal Profit hiervan een standaard SQL-melding genereren. Als je geen GUID meegeeft, zal Profit zelf een GUID toevoegen.
  • Bij een UPDATE of DELETE zal Profit het record opzoeken op basis van de GUID, maar de overige sleutelvelden zijn wel verplicht. Bij een foutieve of ontbrekende GUID wordt de regel afgekeurd.

Een dergelijke connector is ook beschikbaar voor medewerkers en verzuimboekingen.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

(HrCompmut)

Xml-voorbeeld downloaden (minimaal)

Xml-voorbeeld downloaden (maximaal)

Xml-voorbeeld downloaden (massa)

 

INSERT

Records toevoegen

(HrCompmutGUID)

Xml-voorbeeld downloaden (minimaal)

Xml-voorbeeld downloaden (maximaal)

UPDATE

Records wijzigen

DELETE

Records verwijderen

XML-voorbeeld downloaden

Id

Niet aanleveren.

Parameters

Velden: VaD1, VaD2, VaD3 (respectievelijk parameter 1, 2 en 3.)

Je kunt deze velden alleen aanleveren als dit is ingesteld bij de looncomponent. Als volgens de looncomponent bijvoorbeeld op één parameter geboekt kan worden, dan kun je ook maar één parameter aanleveren via de UpdateConnector.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren