thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Medewerkers toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector KnEmployee)

UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van medewerkers.

Naam UpdateConnector: KnEmployee

Let op:

Profit bevat ook een aparte UpdateConnector met een unieke sleutel (GUID): KnEmployeeGUID. Je hebt deze UpdateConnector alleen nodig als je de standaard sleutelvelden in KnEmployee niet kunt gebruiken.

Hierbij gelden de volgende algemene regels:

 • Bij een INSERT zal Profit de meegegeven GUID gebruiken, mits deze uniek is. Zo niet, dan zal Profit hiervan een standaard SQL-melding genereren. Als je geen GUID meegeeft, zal Profit zelf een GUID toevoegen.
 • Bij een UPDATE of DELETE zal Profit het record opzoeken op basis van de GUID, maar de overige sleutelvelden zijn wel verplicht. Bij een foutieve of ontbrekende GUID wordt de regel afgekeurd.

De status in de XML (update, insert) wordt niet gebruikt in de connector KnEmployeeGUID voor de objecten zonder GUID (dit zijn de instanties). Als de medewerker op de datum al een regel heeft wordt deze bijgewerkt, anders wordt deze toegevoegd. De status delete wordt wel gebruikt.

Als je voor de nieuwe medewerker ook een nieuwe persoon wilt toevoegen, of bij een bestaande medewerker de persoon/persoonsgegevens wilt wijzigen, gebruik je de updateconnector KnPerson.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeld downloaden

Xml-voorbeeld downloaden (minimaal bijlage)

Xml-voorbeeld downloaden (alles)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeld downloaden

Xml-voorbeeld downloaden (einde dienstverband in Profit 14 o.b.v. WAB, zie de uitleg hieronder)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeld downloaden

JSON-voorbeelden downloaden (voor KnEmployee en KnEmployeeGUID)

Bij een DELETE-actie via REST geef je geen body mee met daarin een JSON-bericht. Je roept het juiste adres aan met de methode DELETE. In het adres plaats je de informatie waarmee je aangeeft wat er verwijderd moet worden, bijvoorbeeld welke medewerker, of welk contract bij welke medewerker.

Let op: net als in Profit Windows kun je een een medewerker met een contract niet verwijderen. Verwijder eerst het contract en daarna de medewerker.

Aandachtspunten:

 • Je kunt in een xml één contract van een medewerker toevoegen of wijzigen.

In dienst melding

Als je een medewerker in dienst wilt melden, moet je ook de velden in de volgende segmenten aanleveren:

 • AfasContract
 • AfasOrguniFunction
 • AfasTimeTable
 • AfasSalary
 • AfasAgencyFiscus

Reden einde arbeidsovereenkomst

Meer informatie.

Nieuw in Profit 14

Vanaf Profit 14 moet een werkgever bij ontslag de reden uit dienst registreren o.b.v. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Hiervoor is in Profit 14 het veld Reden einde arbeidsovereenkomst (DvbViAo) toegevoegd. Dit veld is in de connector nog niet verplicht, in de loonaangifte wél. Wordt een medewerker via de connector uit dienst gemeld, dan moet de reden uit dienst dus gevuld worden.

Vanaf Profit 15 (mei 2020) is het veld verplicht voor uitdienstmeldingen via de UpdateConnector.

Je vindt de veldwaarden via de functie HRM / Medewerker / Uit dienst. Via de tabel hierboven kun je bij Update een XML-voorbeeld downloaden.

Gebruik een GetConnector om de juiste waarde voor Reden einde arbeidsovereenkomst op te halen. Dit kan via de GetConnector gebaseerd op de gegevensverzameling Vrije tabellen met een vast filter op het veld Tabel met waarde RedenEindeAO.

Instanties

Je kunt andere instanties dan de instantie Belastingdienst alleen aanleveren als deze aan de werkgever van de medewerker gekoppeld zijn.

Geboortenaam apart vastleggen

Bij het toevoegen van een medewerker is het veld Geboortenaam apart vastleggen altijd aangevinkt. De UpdateConnector negeert de velden 'SpNm' en 'Is' Voorvoegsel) als deze in de xml zijn vastgelegd. Het is echter wel mogelijk om een tussenvoegsel aan te leveren, namelijk met het veld 'IsBi'. Bijvoorbeeld:

<IsBi>van der</IsBi>

Hierdoor wordt het veld Voorv. geb.naam (in HRM / Medewerker / Medewerker, tabblad Algemeen) gevuld. Het veld Voorvoegsel wordt gevuld met de dezelfde waarde.

IBAN

In het veld 'IbCk'; bepaal je of op IBAN gecontroleerd moet worden. In het veld 'Iban' vul je het IBAN-nummer.

Formatieverdeling

Je kunt een UPDATE uitvoeren op formatieverdelingsregels (segment AFASOrgunitFunction / AfasSalaryCost).

Contract, salaris, rooster en functie records

Als de medewerker nog geen contract heeft (in dienst melding) is het mogelijk om het contract met onderliggende salaris-, rooster- en functiegegevens in één keer aan te leveren.

Als je in één keer een nieuw contract met een nieuw rooster aanlevert, volgt een foutmelding bij het rooster. Door het toevoegen van het contract wordt namelijk automatisch een rooster toegevoegd. Hierdoor ontstaat een fout als er nog een record op dezelfde datum wordt toegevoegd. Dit probleem treedt niet op bij de UpdateConnector 'KnEmployee', omdat daar o.b.v. de datum wordt gezocht naar een bestaand record en niet gekeken wordt naar de status in de XML.

Dit komt ook voor bij andere combinaties zoals rooster/salaris.

Je kunt een contract verwijderen met de UpdateConnector 'KnEmployeeGuid'.

Subdienstverband of nevendienstverband

Geeft het type dienstverband op in het veld 'PEmTy':

 • S: subdienstverband
 • N: nevendienstverband

Fase-indeling Flex en Zekerheid

Als je gebruik maakt van KnEmployee i.c.m. de Fase-indeling Flex en Zekerheid dan moet je het veld ViFz de volgende waarden gebruiken:

 • O: Onbekend of n.v.t.
 • 1: Fase 1 met uitzendbeding
 • AU: Fase A met uitzendbeding
 • B: Fase B
 • C: Fase C
 • 2: Fase 2 met uitzendbeding
 • 3: Fase 3
 • AZU: Fase A zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
 • 4: Fase 4
 • AZ: Fase A zonder uitzendbeding
 • 41: Fase 1 zonder uitzendbeding
 • 42: Fase 2 zonder uitzendbeding
 • 43: Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
 • 44: Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
 • W: Wettelijk regime
 • K: Ketensysteem

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren