thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

SEPA-incassomachtigingen toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector FiSepaDirectDebit)

UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van SEPA-incassomachtigingen.

Naam UpdateConnector: FiSepaDirectDebit

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Een insert van een incassomachtiging mag alleen op een geldig IBAN nummer. Een geldig IBAN nummer is een bankrekeningnummer dat gekoppeld is bij de betreffende verkooprelatie.

Xml-voorbeeld downloaden

Xml-voorbeeld downloaden (afwijkende machtiging)

UPDATE

Records wijzigen

Een update van een incassomachtiging is alleen mogelijk wanneer ‘vergelijken op’ en ‘vergelijken op kenmerk’ één resultaat oplevert. In het meest uitzonderlijke geval is voor het vinden van de juiste machtiging het IBAN nummer en kenmerk machtiging benodigd.

Xml-voorbeeld downloaden

DELETE

Records verwijderen

In de eigenschappen van de debiteur moet een gekoppelde bankrekening aanwezig zijn op het tabblad Betaling.

Xml-voorbeeld downloaden

Aandachtspunten:

  • Bij het toevoegen van een machtiging via de UpdateConnector kun je een kenmerk opgeven in de xml in het veld 'PaId'. Als dit veld niet gevuld is, bepaalt Profit het kenmerk.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren