thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Klaarzetten aangifte (UpdateConnector TxKlaarzettenAangifte)

UpdateConnector voor het klaarzetten van aangiften (Vpb en IB) via de barcode die op de akkoordverklaring staat. Deze barcode bestaat uit BSN + Jaar + Periode + Versienummer aangifte.

Deze UpdateConnector geldt niet voor VA's.

Naam UpdateConnector: TxKlaarzettenAangifte

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Als je de aangifte klaarzet via de UpdateConnector moet je het veld barcode inlezen. De barcode bestaat uit Fiscaal nummer + Jaar + Periode + Versie.

  • BaCd: Barcode

    Let op:

    Per bericht/call mag één code meegegeven worden. Dus 1 bericht per barcode.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren