thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorcalculaties toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector KnQuotation)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van voorcalculaties en voorcalculatieregels.

Connectornaam: KnQuotation

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Actie

Toelichting voorcalculaties

Toelichting projectactiviteiten

Mogelijkheden Flex

INSERT

Voorcalculaties toevoegen (met of zonder project)

Voorcalculatieregel met projectactiviteiten toevoegen.

XML-voorbeeldbestand downloaden

XML-voorbeeldbestand downloaden (incl. activering Bouw-velden)

Extra regel in samenstelling in voorcalculatieregel toevoegen:

XML-voorbeeldbestand downloaden

Klantovereenkomst toevoegen

 

UPDATE

Voorcalculaties wijzigen (met of zonder project)

Hoe je de velden van voorcalculatienummer (QuId) en/of projectnummer (PrId) vult bij een UPDATE is afhankelijk van je projectinstellingen die je hebt ingesteld voor het bepalen van een voorcalculatienummer:

 • Als de velden Nummer offerte gelijk aan nummer project en Offertenr. gelijk aan projectnummer en fase niet zijn aangevinkt, dan moet je bij een update ALLEEN het Voorcalculatienummer (QuId) meegeven. Want: Je kunt als gebruiker namelijk zelf de nummering van de Voorcalculatie bepalen. De nummering staat in dat geval helemaal los van de nummering van projecten.
 • Als Nummer offerte gelijk aan nummer project is aangevinkt moet je zowel het veld Voorcalculatienummer (QuId) en Projectnummer (PrId) vullen (met hetzelfde nummer). Want: Je geeft hier aan dat het nummer van de voorcalculatie gelijk is aan het project nummer. De nummering van de voorcalculatie is dan afhankelijk van de nummering van de projecten.
 • Als beide velden Nummer offerte gelijk aan nummer project en Offertenr. gelijk aan projectnummer en fase zijn aangevinkt, dan moet je zowel het veld Voorcalculatienummer (QuId) als Projectnummer (PrId) als Projectfase nummer vullen. Je geeft hier aan dat het nummer van de voorcalculatie gelijk is aan het project nummer + FASE. De nummering van de voorcalculatie is dan afhankelijk van de nummering van de projecten en fases.

  Bij een UPDATE van de voorcalculatieregel moet je de GUID van de betreffende regel gebruiken. Je kunt deze opvragen met een GetConnector op basis van voorcalculatie.

Projectactiviteiten bij een voorcalculatieregel toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Geef de voorcalculatieregel op basis van de GUID van de voorcalculatieregel.

XML-voorbeeldbestand downloaden (projectactiviteit toevoegen aan een bestaande voorcalculatieregel).

XML-voorbeeldbestand downloaden (projectactiviteit verwijderen bij een bestaande voorcalculatieregel).

Klantovereenkomst wijzigen

DELETE

Voorcalculaties verwijderen

Xml-voorbeeld downloaden

Als de voorcalculatieregel wordt verwijderd, worden eventuele gekoppelde projectactiviteiten automatisch verwijderd.

Klantovereenkomst verwijderen

Niet mogelijk met de connector:

 • Voorcalculatie omzetten in een nacalulatie.
 • Status van de voorcalculatie instellen of aanpassen.

Aandachtspunten:

 • In het veld BcId moet de externe waarde van de organisatie/persoon worden ingevuld, dus de BcCo (dat is niet intuïtief).
 • Je kunt ook tekstregels toevoegen.
 • Als de administratie waarop de mutaties moeten worden gedaan niet bekend is, wordt de administratie uit Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad gebruikt.

Projectactiviteiten toevoegen, wijzigen en verwijderen

Je gebruikt hiervoor het segment 'PtProjectActivities', dit valt onder het segment 'KnQuotationLine'.

Aandachtspunten:

 • De voorcalculatieregel waarbij je activiteiten toevoegt of bewerkt, moet betrekking hebben op een werksoort.
 • De som van aantallen uren in activiteitsregels moet gelijk zijn aan het aantal in de bovenliggende voorcalculatieregel.

Teamlid medewerker of persoon selecteren

 • Als het teamlid een medewerker is, vul je de velden als volgt:
  • Type: 1
  • EmId: code medewerker

  Als de voorcalculatieregel een medewerker bevat, mag je geen teamlid opgeven of wijzigen in de activiteiten.

 • Als het teamlid een contactpersoon is, vul je de velden als volgt:
  • Type: 2
  • CdId: nummer contactpersoon

Margepercentage

Veld: MaPC

Via dit veld kun je het margepercentage opnemen in de XML (segment: 'KnQuotationLine'). Dit is alleen toegestaan voor de volgende typen regels:

 • 1 (werksoort)
 • 2 (artikel)
 • 6 (kosten)
 • 7 (samenstelling)

Het veld is niet toegestaan voor regeltype 3 (tekst). Mocht dit veld toch worden gebruikt bij regeltype 3, dan volgt een melding in het logboek.

Peildatum

Veld: DaTi

Via dit veld kun je de peildatum opnemen in segment 'KnQuotationLine' binnen de connector.

De werking voor het toevoegen van voorcalculatieregels voor de import en updateconnector is gelijk aan het handmatig boeken in het boekingsprogramma van de voorcalculatie/offerte:

Als de velden Boekjaar en Periode niet worden meegegeven in de import of XML, dan worden deze velden automatisch afgeleid van de offertedatum in de kop van de voorcalculatie. Het is niet toegestaan om één van de velden Boekjaar en Periode niet mee te nemen; het is of allebei vullen of allebei leeg laten. Ze mogen een andere waarde hebben dan waarin de meegegeven offertedatum valt. De peildatum op de regel moet gevuld zijn, maar mag wel afwijken van de peildatum in de kop.

Onderdelen van een samenstelling bijwerken of verwijderen

Je kunt nu bestaande onderdelen bijwerken (update) of verwijderen (delete) in een samenstelling en voorcalculatie. Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van samenstellingsregels is alleen mogelijk als de samenstelling variabel is.

Mogelijkheden:

 • Dit is mogelijk bij het wijzigen (update) of verwijderen (delete) van een bestaande explosiesamenstelling in een bestaande voorcalculatie. Bij het uitvoeren van de update/delete geef je de GUID van de regel mee in het veld GuLi in de node FbOrderCompLines. In plaats van de GUID van de regel kun je ook de itemcode (VaIt + ItCd) gebruiken, mits deze combinatie uniek is binnen de samenstelling.
 • Dit is mogelijk bij het toevoegen van een nieuwe explosiesamenstelling aan een bestaande of nieuwe voorcalculatie (de te wijzigen of verwijderen onderdelen kunnen hier alleen op basis van itemcode aangewezen worden).

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren