Bewerken van dossieritem autoriseren

Je kunt dossieritems wijzigen in Profit en/of in InSite. Of dit mogelijk is, hangt af van instellingen en of het dossieritem in een workflow zit of niet.

Daarnaast is de autorisatie van belang:

 • De gebruiker moet uiteraard toegang hebben tot het dossieritem. De gebruiker moet dus toegang hebben tot de juiste functies, tabbladen en acties in Profit.
 • De gebruiker moet in InSite toegang hebben tot de juiste raadpleeg- en wijzigpagina's.
 • Filterautorisatie is altijd van toepassing. Op basis van filterautorisatie moet de gebruiker toegang hebben tot het dossieritem.

Inhoud

Dossieritems die niet in de workflow zitten

Bevindt het dossieritem zich niet (meer) in de workflow, dan geldt de waarde van het veld Bewerken van het dossieritemtype. Hier kun je instellen dat een dossieritem buiten de workflow mag worden bewerkt.

Bewerken van dossieritem autoriseren:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Stel het veld Bewerken in. Deze instelling geldt voor dossieritems die zich niet in een workflow bevinden.
  • Bewerken buiten workflow altijd mogelijk

   Het dossieritem mag gewijzigd worden.

  • Bewerken buiten workflow indien nog niet afgehandeld

   Het dossieritem kan gewijzigd worden zolang het veld Afgehandeld niet is aangevinkt.

  • Bewerken buiten workflow niet mogelijk

   Het dossieritem kan niet gewijzigd worden.

  Als het dossieritem in een workflow zit geldt de bovenstaande instelling niet. Dan kan het dossieritem alleen gewijzigd worden door gebruikers bij wie het dossieritem als taak staat (en alleen in InSite of OutSite). Het wijzigen is afhankelijk van de instellingen van de taak in de workfloweditor.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten..
Dossieritems die wel in de workflow zitten

Om een dossieritem dat is ingestuurd in een workflow te kunnen wijzigen, moet de taak bij jou als gebruiker staan (zie workflow inrichting). Als een workflow dossieritem niet meer in de workflow zit, geldt de waarde van het veld ‘Bewerken’ bij het type dossieritem.

Instellingen per type dossieritem:

Er is onderscheid tussen eigen en meegeleverde typen dossieritem:

 • Eigen type dossieritem

  Bij eigen en vrije typen dossieritems (geen '-' voor de code) bepaal je per taak de mogelijkheden in de Workflow Editor.

 • Meegeleverd type dossieritem

  Bij meegeleverde type dossieritems (dossieritems waar het typenummer een (-)teken bevat) geldt de instelling Aanpassen bij beoordelen toegestaan in het beoordelen-profiel. beoordelen-profiel. De werking van deze instelling hangt af van het type actie:

  • Na het insturen
   Direct na het insturen van de wijziging/mutatie geldt de instelling Aanpassen bij beoordelen toegestaan in het beoordelen-profiel. Je bent de ingestuurde wijziging namelijk nog aan het beoordelen. De instelling Dossieritem aanpassen in de Workflow Editor is hier niet van toepassing.
  • Na de speciale actie 'Afkeuren'
   Na de speciale actie Afkeuren mag je altijd aanpassen. De ingestuurde wijziging is namelijk afgekeurd en moet worden aangepast om hierna opnieuw beoordeelt te worden. Zowel de instelling in het profiel als de instelling in de Workflow Editor zijn hier niet van toepassing.
  • Na de speciale actie 'Opnieuw insturen'
   Na de speciale actie Opnieuw insturen geldt de instelling Aanpassen bij beoordelen toegestaan in het beoordelen-profiel. Je bent de ingestuurde wijziging namelijk opnieuw aan het beoordelen. De instelling Dossieritem aanpassen in de Workflow Editor is hier niet van toepassing.
  • Na de speciale actie 'Registeren'
   Na het gebruik van de speciale actie Registreren mag én kan je wijziging niet meer aanpassen, omdat deze al geregisteerd is in Profit. Zowel de instelling in het profiel als de instelling in de Workflow Editor zijn hier niet van toepassing.

Direct naar

 1. Dossier autoriseren
 2. Autorisatie op menu-item
 3. Autorisatie op acties
 4. Autorisatie via gegevensfilters
 5. Autorisatie op tabblad
 6. Dossieritems filteren op dossieritemtype (veld Vertrouwelijk)
 7. Bewerken-opties dossieritemtype (Eigenschappen en Bestemming)