Automatisch bepalen VVP samenstelling

Bij het toevoegen van een samenstelling kun je aangeven of de verrekenprijs automatisch bepaald moet worden. In de kop van de samenstelling op het tabblad Extra kun je het veld Verrekenprijs automatisch bepalen aanvinken. Op het moment dat je dit veld aanvinkt kun je in het veld van de verrekenprijs geen prijs meer invullen.

Bij het toevoegen van de onderdelen aan de samenstelling zie je in de boekingsregels de verrekenprijs van de verschillende onderdelen, hierdoor heb je inzicht in de opbouw van de verrekenprijs. Op het moment dat een onderdeel een niet-voorraadhoudend artikel is, kun je toch een verrekenprijs invullen zodat deze meegeteld wordt in de berekening van de verrekenprijs van een samenstelling. Voor kosten en werksoorten wordt in de kolom Verrekenprijs de kostprijs getoond en meegenomen in de berekening.

Let op: 

Bij de waardering van de voorraad wordt alleen gekeken naar de voorraadhoudende artikelen. De verrekenprijs is voor niet-voorraadhoudende artikelen puur indicatief voor het bepalen van de verrekenprijs van de samenstelling. Bij gebruik van kosten en werksoorten in een samenstelling wordt de kostprijs gebruikt voor de bepaling van de verrekenprijs van de samenstelling. Mutaties van deze items leiden niet tot financiële voorraadmutaties.

Alleen de voorraadhoudende artikelen veroorzaken financiële mutaties. Klik hier voor een uitgewerkt voorbeeld.

Als je alle onderdelen van de samenstelling hebt ingevuld klik je op Voltooien. Op dat moment worden de verrekenprijzen van de verschillende onderdelen bij elkaar opgeteld en wordt de verrekenprijs van de samenstelling bepaald.

Let op: 

Op het moment dat je op Voltooien klikt wordt de verrekenprijs én de kostprijs van de samenstelling (opnieuw) bepaald en de boekingslay-out wordt afgesloten. Als je wilt weten wat de berekende verrekenprijs is moet je de eigenschappen van de samenstelling openen. Om performance redenen hebben wij ervoor gekozen om de berekening van de verrekenprijs van de samenstelling niet na elke regel bij te werken maar om te wachten totdat de invoer is voltooid.

Een voordeel is dat als een collega op het moment van het vastleggen van de samenstelling de prijs van een onderdeel of van een samenstelling in de samenstelling aanpast, de prijs meteen wordt bijgewerkt.

Als je het veld Verrekenprijs automatisch bepalen niet aanvinkt heb je de mogelijkheid om de prijs handmatig in te vullen. Dit is alleen mogelijk bij het aanmaken van een nieuwe samenstelling.

Als je in een bestaande samenstelling waarvan je de verrekenprijs automatisch bepaalde, het veld uitvinkt is het niet mogelijk om de verrekenprijs handmatig in te vullen in de boekingslay-out. Je kunt de verrekenprijs nu invullen via de actie Prijzen samenstelling onder in het scherm:

Prijs samenstelling handmatig wijzigen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Open de eigenschappen van de samenstelling.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Vink Verrekenprijs automatisch bepalen uit.
 5. Vul een nieuwe verrekenprijs in.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Via de regelactie Item informatie onderdeel open je de eigenschappen van het artikel in de geselecteerde regel. Deze actie is alleen beschikbaar als er onderdelen zijn ingevuld bij de samenstelling.

Prijs samenstelling na wijziging prijs onderdeel opnieuw automatisch bepalen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Open de eigenschappen van de samenstelling.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Vink Verrekenprijs automatisch bepalen uit.
 5. Selecteer de regel waarvan je de verrekenprijs wilt wijzigen.
 6. Klik op: Meer actiesItem informatie onderdeel.
 7. Klik op: ActiesPrijs/korting.

  Je ziet nu de prijzen en kortingen van het onderdeel/artikel.

 8. Ga naar het tabblad: Verrekenprijs.
 9. Klik op: Nieuw
 10. Vul een nieuwe verrekenprijs in.
 11. Klik op: Voltooien
 12. Klik op: Opslaan en sluiten.
 13. Klik op: Opslaan en sluiten
 14. Selecteer eventueel de volgende regel in de samenstelling en volg de bovenstaande stappen vanaf de actie Prijzen samenstelling.
 15. Vink Verrekenprijs automatisch bepalen aan.
 16. Klik op: Opslaan en sluiten.
 17. Open de eigenschappen van de samenstelling.
 18. Ga naar het tabblad: Extra.

  Je ziet nu de nieuwe automatisch berekende verrekenprijs.

Direct naar

 1. Vaste verrekenprijs in samenstelling
 2. Instellen berekenmethode VVP
 3. Bepalen verrekenprijs samenstelling in boekingslay-out
 4. Herberekenen kostprijs en/of vaste verrekenprijs vanuit de weergave
 5. Voorbeeld financiële mutaties samenstelling