Voorbeeld financiële mutaties samenstelling

Bij de waardering van de voorraad wordt alleen gekeken naar de voorraadhoudende artikelen. Het gebruik van de verrekenprijs is voor niet-voorraadhoudende artikelen puur indicatief voor het bepalen van de verrekenprijs van de samenstelling. Bij gebruik van kosten en werksoorten in een samenstelling wordt de kostprijs gebruikt voor de bepaling van de verrekenprijs van de samenstelling. Mutaties van deze items leiden niet tot financiële voorraadmutaties. Alleen de voorraadhoudende artikelen veroorzaken financiële mutaties.

Inhoud

Aanmaken samenstelling

Aanmaken samenstelling:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Maak een nieuwe samenstelling aan. Het type van de samenstelling is Explosie:

 3. Voeg de onderdelen toe.

  Voor de onderdelen van deze explosie geldt dat:

  • 3102 is een voorraadartikel met een verrekenprijs van € 680,00

  • 6000 is geen voorraadartikel. Hier is wel een verrekenprijs ingevuld van € 70,00

  • D0Z01 is geen voorraadartikel. Hier is een verrekenprijs ingevuld van € 1,00
 4. Ga naar het tabblad: Extra.
 5. Selecteer de Inkooprelatie.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Open de eigenschappen van de samenstelling.
 8. Klik op de actie: Prijzen samenstelling.
 9. Ga naar het tabblad: Verrekenprijs.
 10. Klik op: Nieuw.
 11. Vul een verrekenprijs in:

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Let op:

  Van een explosie samenstelling wordt geen voorraad bijgehouden. In dit voorbeeld zullen dus alleen naar aanleiding van de in- en verkoop van het artikel 3102 financiële mutaties ontstaan.

Inkopen onderdelen

We gaan nu een inkooporder maken van de onderdelen van de samenstelling. Een explosie-artikel zelf kan niet worden ingekocht.

Inkopen onderdelen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Maak een nieuwe inkooporder aan:

 3. Klik op: Opslaan en sluiten.
 4. Maak van de inkooporder een ontvangst.
 5. Maak van de ontvangst een inkoopfactuur.
Verkopen samenstelling

Er worden twee samenstellingen verkocht á € 850,00.

Verkopen samenstelling:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Maak een nieuwe verkooporder aan:

 3. Klik op: Opslaan en sluiten.
 4. Het subscherm Samenstellingsregels wordt nu geopend:

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Maak van de order een pakbon aan.
 8. Maak van de pakbon een factuur.
Journaliseren

Na het aanmaken van de inkoop- en verkoopfactuur gaan we de financiële mutaties doorboeken naar Financieel.

Journaliseren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Journaliseren.
 2. Selecteer de dagboeken die je wilt journaliseren.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Selecteer de verkoopfacturen die je wilt journaliseren.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de inkoopfacturen die je wilt journaliseren.
 7. Vul een boekingsdatum in voor de facturen.
 8. Klik op: Voltooien.
Rapport financiële mutaties

Nu gaan we controleren of er alleen journaalposten zijn gemaakt van het artikel 3102. Dit artikel zit in artikelgroep 300. Hieraan zijn de volgende grootboekrekeningen gekoppeld.

Rapport financiële mutaties:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: Journaalpost controle voorraadboekingen (Profit).
 3. De volgende journaalposten zijn gegenereerd:

  Van de inkoop 10 artikel á € 680,00:

  Van de verkoop 2 artikelen á € 745 (verkoopprijs):

Direct naar

 1. Vaste verrekenprijs in samenstelling
 2. Instellen berekenmethode VVP
 3. Bepalen verrekenprijs samenstelling in boekingslay-out
 4. Herberekenen kostprijs en/of vaste verrekenprijs vanuit de weergave
 5. Voorbeeld financiële mutaties samenstelling