Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder

Je kunt vanuit een order direct een ontvangst toevoegen.

Ontvangst toevoegen vanuit order:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Selecteer de order waarvan je een ontvangst wilt maken.
 3. Klik op de actie: Aanmaken ontvangst.

  Profit maakt van de order een ontvangst en de ontvangst zie je in de boekingslay-out.

 4. Klik op: Opslaan en sluiten

De ontvangst is toegevoegd op basis van de order.

Zie ook:

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning