Bestelvoorstel

In Profit Ordermanagement kun je gebruik maken van bestelvoorstellen. Aan de hand van deze bestelvoorstellen kun je inkooporders genereren.

Beschrijving

Bij een bestelvoorstel kijkt Profit of er nog voldoende voorraad is van je artikelen en stelt bij tekorten de in te kopen aantallen voor. Profit controleert aan de hand van je instellingen welke regels in het bestelvoorstel moeten komen.

Purchs_Bestelvoorstel (Beschr) (10)

Er zijn 5 bronnen waaruit regels in het bestelvoorstel opgenomen worden:

 • Verkooporders

  Hierbij wordt de hele orderregel of een gedeelte ervan overgezet naar een bestelvoorstel.

 • Voorraadaanvulling

  Hierbij wordt de voorraad gecontroleerd aan de hand van een, bij een artikel, vastgelegde minimum voorraad.

 • Voorcalculatie (Profit Projecten)

  Hierbij wordt de hele voorcalculatieregel overgezet naar een bestelvoorstel. Dit is alleen van toepassing als je de module Projecten gebruikt.

 • Productie

  Je kunt voor de samenstellingsonderdelen waarvoor je voorraad tekortkomt voor de productie, een bestelvoorstel of productievoorstel maken. Hierdoor is er een koppeling tussen de productieorder en de inkooporder. Ook kun je het artikel gebruiken voor een gewone verkooporder als die meer haast heeft.

 • Inkoopaanvragen (secundaire inkoop).

  Goedgekeurde inkoopaanvragen kunnen omgezet worden naar inkooporders via het bestelvoorstel. Vooralsnog geldt dit alleen voor niet-voorraadhoudende artikelen en kosten.

Van de regels in het bestelvoorstel genereer je inkooporders die je vervolgens aan de inkooprelatie verstrekt. Als het mogelijk is, worden in een bestelvoorstel meerdere bestelvoorstelregels verdicht op één inkooporder. Je kunt dit ook uitschakelen.

Je kunt de aantallen en de inkooprelatie van de bestelvoorstellen wijzigen voordat deze doorgevoerd worden.

Let op: 

Bestelvoorstellen en magazijntoewijzing zijn alleen van toepassing op items waarvan voorraad wordt bijgehouden. Hieruit volgt dat je alleen bestelvoorstellen kunt genereren voor artikelen en samenstellingen.

Voorbereiding

 • Inrichting

  Om het bestelvoorsteltraject goed te laten verlopen moet je per artikel weten wat voor voorraad je wilt houden (zo min mogelijk, altijd voldoende of iets daar tussenin). Op grond daarvan richt je het bestelvoorstel per artikel in.

Werkwijze

Zie ook