Bestelvoorstel met artikel op meerdere magazijnen

Als je met meerdere magazijnen werkt, kun je voor de hele voorraad de bestelvoorstellen laten genereren (centrale inkoop) of per magazijn.

Je kunt ervoor kiezen om in te kopen per magazijn of centraal, voor de hele voorraad. Als je er voor kiest om de voorraad van een artikel centraal (bij één specifiek magazijn) in te kopen worden de artikelen ook centraal afgeleverd. Bij het genereren van een bestelvoorstel wordt de hele voorraad, ongeacht op welk magazijn, meegenomen bij de berekening van bijvoorbeeld de aan te vullen voorraad.

Als je Centrale inkoop niet hebt aangezet, wordt een bestelvoorstel per magazijn gegenereerd. Bij de berekening van het bestelvoorstel per magazijn wordt ook bijvoorbeeld de minimum voorraad en de voorraadaanvulling die je in het tabblad Voorraad instelt, per magazijn aangevuld. Als je dit niet wilt, moet je Magazijntoewijzing gebruiken en dan per magazijn afwijken van de bestelvoorstel-instellingen.

Als je voor de hele voorraad bestelvoorstellen wilt genereren moet je dit eerst inrichten. Ook het niet meenemen van voorraadaanvulling per magazijn moet je inrichten via magazijntoewijzing.

Let op: 

Als je een afwijking voor bestelvoorstel hebt ingesteld op de artikeldimensie gaat deze vóór de instelling die gemaakt is via magazijntoewijzing (en op de basisinstelling op het artikel).

Zie ook:

Direct naar

  1. Bestelvoorstel
  2. Inrichting
  3. Artikel met voorraadprofiel Bestellen bij voorraadtekort
  4. Status order met voorraadtekort en bestelvoorstel raadplegen
  5. Verkooporder toevoegen met bestelvoorstel
  6. Bestelvoorstel genereren
  7. Status order met voorraadtekort en bestelvoorstel raadplegen
  8. Inkooprelatie laten leveren op adres verkooprelatie via bestelvoorstel
  9. Bestelvoorstel met artikel op meerdere magazijnen