Status order met voorraadtekort en bestelvoorstel raadplegen

Het is belangrijk dat je weet wat de status van de verkooporder is als de verkooprelatie je belt.

Als je een verkooporder toevoegt en er blijkt een voorraadtekort te zijn of je hebt handmatig de regel naar het bestelvoorstel gezet, dan wordt dit in de artikelregel aangegeven.

Hiervoor moet o.a. de voorraadcontrole (instelling strikte of economische voorraadcontrole) in combinatie met het bestelvoorstel ingericht zijn in het artikel. Ook moeten in de boekingslay-out minstens de velden Aantal wachtorder en Gereserveerd op inkoop toegevoegd zijn.

Zodra een regel in een verkooporder naar bestelvoorstel wordt doorgezet, zie je het aantal in het veld Aantal wachtorder. Zodra van de regel voor het bestelvoorstel wordt gegenereerd, verhuist het aantal van Aantal wachtorder naar Gereserveerd op inkoop.

Status van de orderregel raadplegen vóór genereren van het bestelvoorstel:

Bij het artikel is er te weinig voorraad geconstateerd. Je hebt de hele regel naar bestelvoorstel gezet. Maar het bestelvoorstel is nog niet gegenereerd. Dit kun je in de status van de regel in de verkooporder zien.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Selecteer de verkooporder.

  Je ziet dat het Aantal wachtorder gevuld is, maar het veld Gereserveerd op inkoop nog niet.

 3. Sluit de order.

Genereer het bestelvoorstel:

 1. Genereer het bestelvoorstel voor dit artikel met voorraadtekort en de juiste bestelvoorstel-instellingen.

Raadpleeg nogmaals de status in de verkooporder:

Nadat het bestelvoorstel is gegenereerd, verandert de regel in de verkooporder. Als het bestelvoorstel tot inkooporder is gemaakt, wordt het veld Wachtorder nul en komt in het veld Gereserveerd op inkoop het aantal uit het bestelvoorstel. De verkooporder en de inkooporder zijn nu gekoppeld! Je kunt de verkooprelatie vertellen dat het artikel besteld is.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Open de verkooporder.
 3. Sluit de verkooporder.

Raadpleeg de Koppeling Verkoop:

 1. Raadpleeg eventueel welke inkooporder aan de verkoopregel gekoppeld is via Koppeling Verkoop.

Direct naar

 1. Bestelvoorstel
 2. Inrichting
 3. Artikel met voorraadprofiel Bestellen bij voorraadtekort
 4. Status order met voorraadtekort en bestelvoorstel raadplegen
 5. Verkooporder toevoegen met bestelvoorstel
 6. Bestelvoorstel genereren
 7. Status order met voorraadtekort en bestelvoorstel raadplegen
 8. Inkooprelatie laten leveren op adres verkooprelatie via bestelvoorstel
 9. Bestelvoorstel met artikel op meerdere magazijnen