Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders

Je kunt raadplegen aan welke verkooporder een inkooporder is toegewezen. Dit is van belang als er niet genoeg voorraad is voor een bepaald artikel. Als er niet genoeg voorraad is, moet er een inkooporder gemaakt worden.

Je kunt deze inkooporder handmatig toevoegen of via het bestelvoorstel laten lopen. Deze koppeling verloopt via het bestelvoorstel. Zodra een verkooporder is aangemaakt met een verkoopregel en de regel is doorgezet naar het bestelvoorstel, dan moet het bestelvoorstel gegenereerd worden. Als het bestelvoorstel gegenereerd is, dat wil zeggen als de inkooporders gemaakt zijn, is de koppeling tussen de inkoop- en verkooporder zichtbaar.

Zodra de ontvangst geboekt is, verdwijnt de koppeling tussen de inkooporder en de verkooporder.

Koppeling Verkoop raadplegen:

 1. Je hebt het bestelvoorstel ingericht in het artikel
 2. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Koppeling verkoop.
 3. Filter op Gekoppeld aan verkoop is Ja.

  Je ziet nu de aan verkooporders gekoppelde inkooporders. Bij Nummer staat het inkoopordernummer en daarnaast de artikelinformatie.

 4. Open de eigenschappen van de inkooporder.

  Je ziet de gekoppelde verkoopregel(s).

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning