Geblokkeerde orders raadplegen (handmatige bestelling)

Je raadpleegt geblokkeerde orders bij het toevoegen van een inkooporder.

Je kunt een order blokkeren omdat de kredietlimiet van de inkooprelatie overschreden is, of omdat het orderbedrag te laag of te hoog is.

In de boekingslay-out kun je instellen dat je een order wilt blokkeren om deze redenen. Ook kun je instellen dat Profit alle orders die je toevoegt automatisch blokkeert, bijvoorbeeld omdat de orders door een geautoriseerd persoon geaccordeerd (=vrijgegeven) moeten worden.

Blokkeringen raadplegen:

  1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
  2. Voeg een order toe.
  3. Klik op: Meer actiesBlokkeringen.

    Profit toont één of meerdere actieve blokkeringen voor de order. Als blijkt dat een blokkering actief is, dan kun je de order eventueel wijzigen zodat de blokkering opgeheven wordt, bijvoorbeeld door prijzen of kortingen te wijzigen of door orderregels toe te voegen of te verwijderen.

Zie ook