Inkooporder toevoegen (handmatig)

Je voegt een order toe om items in te kopen bij een inkooprelatie. Door het toevoegen van een order zet je de voorraad, van de (voorraadhoudende) items die toegevoegd worden aan de order, in bestelling. Je voegt een nieuwe order toe door deze handmatig in te vullen, of je neemt een basisorder over naar de order.

Inkooporder toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 4. Vul een ordernummer in als je geen gebruik maakt van autonummering.
 5. Selecteer een Inkooprelatie.
 6. Klik op: Meer actiesNieuwe inkooprelatie, als de inkooprelatie nog niet bestaat.

  De inkooprelatie heeft de status Crediteur en mag niet geblokkeerd zijn. Profit neemt gegevens over uit de eigenschappen van de geselecteerde inkooprelatie. Dit zijn o.a. de Btw-plicht, Afleveradres, Betalingsvoorwaarde, Betaalwijze, Valuta en Automatisch betalen.

 7. Ga naar het tabblad: Levering.
 8. Vul de Gewenste leverdatum in.
 9. Vul de Datum levering (toegezegd) in. Doe dit eventueel in een later stadium, als de inkooprelatie de datum bevestigd heeft.
 10. Vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
 11. Voeg de itemregels toe die je wilt inkopen.

  Als je bepaalde items niet kunt vinden, kan het zijn dat Profit slechts de artikelen waar de inkooprelatie aan gekoppeld is, toont. Raadpleeg de instelling in de boekingslay-out.

  Via de actie Eigenschappen item kun je de eigenschappen van het item in de geselecteerde regel openen.

 12. Gebruik Zoekhulp om snel het juiste artikel te vinden.

  Zoekhulp werkt in twee stappen: Eerst zoekt Profit naar een volledige match in diverse itemcodes en barcodes, waarna het item direct wordt ingevuld. Indien geen volledige match gevonden wordt, zoekt Profit naar een gedeeltelijke match in itemcodes, barcodes en omschrijvingen, waarna resultaten in een overzicht worden getoond.

  • Als je artikelnummer of omschrijving invult, toont Profit bij Artikelnummer de itemcode van het item en bij Eenheid de voorkeureenheid-inkoop of de basiseenheid.
  • Als je artikelnummer van de inkooprelatie invult, toont Profit bij Artikelnummer de itemcode inkooprelatie en bij Eenheid de besteleenheid van itemcode inkooprelatie.
  • Zoekhulp zoekt ook in: de Extra omschrijving, Extra omschrijving van itemcode inkooprelatie/itemcode verkooprelatie, Barcode en Extra barcodes en de Barcode itemcode verkooprelatie.
 13. Vul een artikelnummer in bij Code.

  Profit toont bij Eenheid de besteleenheid die je vastgelegd hebt bij de itemcode van de inkooprelatie. Als je deze niet hebt gevuld, dan toont Profit de voorkeureenheid inkoop. Als ook deze niet is gevuld, dan toont Profit de basiseenheid.

 14. Klik op: Meer actiesBtw totaalregels, als je de btw van de totale order wilt raadplegen. Je ziet de btw per btw-code.
 15. Selecteer de regel opnieuw.

  Je ziet nu onderin in het tabblad Voorraad dat het aantal uit de regel bij In bestelling is toegevoegd.

  In de staartvelden van de inkooporder zie je o.a. ook de ordertotalen.

 16. Klik op: Opslaan en sluiten
 17. Klik op: Ja. om de Inkooporder direct af te drukken.

Als je een inkooporder op basis van een voorcalculatie toevoegt, dan verdicht je de voorcalculatieregels van het type Voorcalculatie, af te leveren op projectlocatie per project, per inkooprelatie op één inkooporder. In deze inkooporder neemt Profit de afleverorganisatie en het afleveradres van de voorcalculatie over.

Let op:

In de voorcalculatie kan een afwijkend adres staan. Omdat het adres alleen in de kop van de voorcalculatie zit wordt dit adres, als het is gevuld, voor alle voorcalculatieregels in de inkooporder gezet.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning