thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder toevoegen (handmatig)

Je voegt een order toe om items in te kopen bij een inkooprelatie. Door het toevoegen van een order zet je de voorraad, van de (voorraadhoudende) items die toegevoegd worden aan de order, in bestelling. Je voegt een nieuwe order toe door deze handmatig in te vullen, of je neemt een basisorder over naar de order.

Inkooporder toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 4. Vul het ordernummer in als je geen gebruik maakt van autonummering.
 5. Selecteer de inkooprelatie.
 6. Klik op de actie: Nieuwe inkooprelatie, als de inkooprelatie nog niet bestaat.

  De inkooprelatie heeft de status Crediteur en mag niet geblokkeerd zijn. Profit neemt gegevens over uit de eigenschappen van de geselecteerde inkooprelatie. Dit zijn o.a. de Btw-plicht, Afleveradres, Betalingsvoorwaarde, Betaalwijze, Valuta en Automatisch betalen.

 7. Ga naar het tabblad: Levering.
 8. Vul de Gewenste leverdatum in.
 9. Vul de Datum levering (toegezegd) in. Doe dit eventueel in een later stadium, als de inkooprelatie de datum bevestigd heeft.
 10. Vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
 11. Voeg de itemregels toe die je wilt inkopen.

  Als je bepaalde items niet kunt vinden, kan het zijn dat Profit slechts de artikelen waar de inkooprelatie aan gekoppeld is, toont. Raadpleeg de instelling in de boekingslay-out.

  Via de actie Eigenschappen item kun je de eigenschappen van het item in de geselecteerde regel openen.

 12. Gebruik Zoekhulp om snel het juiste artikel te vinden:
  • Als je artikelnummer of omschrijving invult, toont Profit bij Artikelnummer de itemcode van het item en bij Eenheid de voorkeureenheid-inkoop of de basiseenheid.
  • Als je artikelnummer van de inkooprelatie invult, toont Profit bij Artikelnummer de itemcode inkooprelatie en bij Eenheid de besteleenheid van itemcode inkooprelatie.
  • Zoekhulp zoekt ook in: de Extra omschrijving, Extra omschrijving van itemcode inkooprelatie/itemcode verkooprelatie, Barcode en Extra barcodes en de Barcode itemcode verkooprelatie.
 13. Vul het artikelnummer in bij Code.

  Profit toont bij Eenheid de besteleenheid die je vastgelegd hebt bij de itemcode van de inkooprelatie. Als je deze niet hebt gevuld, dan toont Profit de voorkeureenheid inkoop. Als ook deze niet is gevuld, dan toont Profit de basiseenheid.

 14. Klik op de actie: Btw totaalregels, als je de btw van de totale order wilt raadplegen. Je ziet de btw per btw-code.
 15. Selecteer de regel opnieuw.

  Je ziet nu onderin in het tabblad Voorraad dat het aantal uit de regel bij In bestelling is toegevoegd.

  In de staartvelden van de inkooporder zie je o.a. ook de ordertotalen.

 16. Klik op: Voltooien
 17. Klik op: Ja. Je drukt de order af.

Als je een inkooporder op basis van een voorcalculatie toevoegt, dan verdicht je de voorcalculatieregels van het type Voorcalculatie, af te leveren op projectlocatie per project, per inkooprelatie op één inkooporder. In deze inkooporder neemt Profit de afleverorganisatie en het afleveradres van de voorcalculatie over.

Let op:

In de voorcalculatie kan een afwijkend adres staan. Omdat het adres alleen in de kop van de voorcalculatie zit wordt dit adres, als het is gevuld, voor alle voorcalculatieregels in de inkooporder gezet.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder verstrekken naar inkooprelatie
 9. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 10. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 11. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 12. Geblokkeerde orders raadplegen
 13. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 14. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 15. Inkooporders importeren
 16. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 17. Orderplanning

Process

Inkooporder

Work area

Ordermanagement