Relatie wijzigen in actieve offerte/order

Je kunt een aantal gegevens in de kop van een inkoop-/verkooporder, balie-directfactuur, voorcalculatie of offerte nog wijzigen nadat je deze al hebt voltooid. Zo kun je de relatie of de btw-plicht wijzigen. Voorwaarde is dat de order de status Actief heeft en bij de voorcalculatie de status Onderhanden. Als je de relatie wijzigt, bepaalt Profit de relatiegegevens automatisch opnieuw op basis van btw, valuta, etc. In de regels blijft de prijs van de oorspronkelijke relatie gehandhaafd. Je kunt deze eventueel wel handmatig aanpassen.

Deze functie kun je bijvoorbeeld gebruiken als je offertes bij verschillende inkooprelaties hebt open staan voor een inkooporder.

Ook bij de verkoopbasisorder, verkoopofferte, voorcalculatie, verkooporder en balie-/directfactuur kun je de verkooprelatie in de kop wijzigen nadat je de offerte/order al hebt toegevoegd.

Je wijzigt de relatie via de actie in de boekingslay-out. De acties moet je eerst autoriseren.

Let op: 

Als Bakkerijen deel uitmaakt van de licentie, kun je deze functie niet gebruiken.

Je kunt geen verkooporders met vooruitbetaling en aanbetaling gebruiken in combinatie met deze functie.

Relatie wijzigen in offerte/order:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Basisinkooporder
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur.
  • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
 2. Open de eigenschappen van de actieve offerte/order die je wilt wijzigen.

  Je ziet nu de boekingslay-out. Het kan zijn dat er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn, selecteer dan welke boekingslay-out je wilt gebruiken.

 3. Klik op de actie: Wijzig kop (of Wijzig kop in het inkoopproces).
 4. Selecteer een andere relatie in de kop van de boekingslay-out.
 5. Wijzig eventueel de prijs.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder verstrekken naar inkooprelatie
 9. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 10. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 11. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 12. Geblokkeerde orders raadplegen
 13. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 14. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 15. Inkooporders importeren
 16. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 17. Orderplanning