Relatie wijzigen in actieve offerte/order

Je kunt een aantal gegevens in de kop van een inkoop-/verkooporder, balie-directfactuur, voorcalculatie of offerte nog wijzigen nadat je deze al hebt voltooid. Zo kun je de relatie of de btw-plicht wijzigen. Voorwaarde is dat de order de status Actief heeft en bij de voorcalculatie de status Onderhanden. Als je de relatie wijzigt, bepaalt Profit de relatiegegevens automatisch opnieuw op basis van btw, valuta, etc. In de regels blijft de prijs van de oorspronkelijke relatie gehandhaafd. Je kunt deze eventueel wel handmatig aanpassen.

Deze functie kun je bijvoorbeeld gebruiken als je offertes bij verschillende inkooprelaties hebt open staan voor een inkooporder.

Ook bij de verkoopbasisorder, verkoopofferte, voorcalculatie, verkooporder en balie-/directfactuur kun je de verkooprelatie in de kop wijzigen nadat je de offerte/order al hebt toegevoegd.

Je wijzigt de relatie via de actie in de boekingslay-out. De acties moet je eerst autoriseren.

Let op: 

Als Bakkerijen deel uitmaakt van de licentie, kun je deze functie niet gebruiken.

Je kunt geen verkooporders met vooruitbetaling en aanbetaling gebruiken in combinatie met deze functie.

Relatie wijzigen in offerte/order:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Basisinkooporder
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur.
  • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
 2. Open de eigenschappen van de actieve offerte/order die je wilt wijzigen.

  Je ziet nu de boekingslay-out. Het kan zijn dat er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn, selecteer dan welke boekingslay-out je wilt gebruiken.

 3. Klik in de kop.
 4. Klik op: Meer acties / Wijzig kop.
 5. Selecteer een andere relatie in de kop van de boekingslay-out.
 6. Wijzig eventueel de prijs.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning