Orderregels overnemen bij inkooporder toevoegen

Je kunt tijdens het toevoegen van een order orderregels vanuit alle soorten orders overnemen. Je kunt orderregels van een basisorder, ontvangst of een andere order overnemen naar de toe te voegen order.

De actie Overnemen orderregels neemt de regels alleen over alsof het een soort template is. Er wordt geen link met de bron gelegd en er worden dus ook geen aantallen geleverd e.d. bijgewerkt. Je kunt in essentie meerdere inkooporders overnemen naar een ontvangst. Dat houdt dus in dat de bijbehorende inkooporder(regel) een eigenschap van de ontvangstregel is en niet van de kop.

Via de actie Verzamelen orders kunnen meerdere orders worden verzameld op een pakbon of ontvangst. Ook kun je daarmee uit één inkooporder slechts één regel naar een ontvangst overnemen.
Het veld Bijbehorende order in de kop kan maar één ordernummer bevatten, niet meerdere.

Let op: 

In de stappen hierna lees je de termen Order en Orderregel. Selecteer je in het veld Type order een andere ordersoort, bijvoorbeeld Ontvangst, dan lees je in de stappen hierna i.p.v. Order de term Ontvangst i.p.v. Orderregel de term Ontvangstregel.

Geblokkeerde artikelen worden niet overgenomen.

Orderregels overnemen:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Basisinkooporder
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer de inkooprelatie.
 4. Klik op de actie: Overnemen orderregels

  Standaard zie je de ordersoort waarin je op dit moment bezig bent. Verder is bij Inkooprelatie standaard de inkooprelatie geselecteerd waarvoor je een order aan het toevoegen bent.

 5. Selecteer bij Type order eventueel een andere ordersoort waarvan je de regels over wilt nemen.
 6. Selecteer eventueel bij Nummer direct de order van de huidige relatie, waaruit je de orderregels wilt overnemen.
 7. Selecteer eventueel een andere Inkooprelatie of vink Selectie op crediteur uit om regels uit orders van alle inkooprelaties over te kunnen nemen.
 8. Vul een waarde in bij: Valuta.
 9. Selecteer eventueel bij Datum van en Datum t/m de datumgrenzen.
 10. Klik op: Volgende

  Je ziet nu de orders die binnen de opgegeven selectie vallen.

 11. Vink de orders aan waaruit je de orderregels over wilt nemen.
 12. Klik op: Volgende
 13. Wijzig eventueel de factor.

  Je kunt het aantal eenheden in de order(s) met een factor beïnvloeden. Profit stelt standaard een factor van 1 voor. Wijzig eventueel de voorgestelde factor, dit mag zowel een positieve als negatieve factor zijn.

  Voorbeeld:

  Vul je bij het overnemen van orderregels bijvoorbeeld een factor in van 2,00, dan vermenigvuldigt Profit het aantal eenheden in de over te nemen orderregel(s) met 2.

  Als je een creditnota van een order wilt toevoegen, dan gebruik je hiervoor de factor -1. De orderregels van de geselecteerde order neemt Profit dan over en vermenigvuldigt de aantallen met -1, waardoor alle aantallen negatief worden.

 14. Vink Magazijn opnieuw bepalen aan als dit van toepassing is.
 15. Vink Kostprijs overnemen naar inkoopprijs aan als je regels uit verkoop aan het overnemen bent en je wilt de kostprijs daaruit gebruiken als inkoopprijs.

  Dit gebruik je bijvoorbeeld als je werkt vanuit een verkoopofferte met aangevraagde inkoopprijzen. Pas als de verkoopofferte akkoord is door de klant ga je inkopen en wel tegen de prijzen die je eerder hebt ontvangen.

 16. Vink Prijzen opnieuw bepalen aan om de prijzen in de over te nemen orderregels opnieuw te berekenen op basis van de prijs die geldt voor de inkooprelatie waarvoor je de order toevoegt. Vink je dit veld niet aan, dan neem je de prijs over uit de bronregel.
 17. Vink Regelkortingen opnieuw bepalen aan om de kortingen in de over te nemen orderregels opnieuw te berekenen op basis van de (eventuele) korting die geldt voor de inkooprelatie waarvoor je de order toevoegt.

  Vink je dit veld niet aan, dan neem je de eventuele korting over uit de bronregel, waarbij Profit altijd het kortingspercentage overneemt naar de orderregel en op basis daarvan het kortingsbedrag opnieuw berekent. 

 18.  Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning