Ontvangst toevoegen

Je kunt ontvangsten toevoegen via InSite of via Profit. Je hebt daarbij verschillende mogelijkheden:

 • snel gebaseerd op één gehele inkooporder.
 • snel als combinatie uit verschillende inkooporders (geheel of slechts één regel) (niet via InSite)
 • handmatig zonder inkooporder.

In de twee eerste gevallen legt Profit per ontvangstregel vast aan welke inkooporderregel deze gekoppeld is.

Het is ook mogelijk in een nieuwe ontvangst alle orderregels uit een inkooporder over te nemen, maar in dat geval legt Profit geen koppeling tussen de ontvangst en de inkooporder. Bij het overnemen van regels wordt de informatie slechts gekopieerd. Je kunt bijvoorbeeld ook regels van de ene ontvangst overnemen naar een andere.

Je moet dit eerst inrichten.

Inhoud

Ontvangst toevoegen in InSite

Je kunt een ontvangst van goederen of diensten aanmaken via InSite.

Dit werkt voor artikelen, werksoorten, kosten, samenstelling, maakartikel en gereed product. Dit kan niet voor serie- of artikelnummer en samenstellingen van het type explosie.

Je kunt een ontvangst toevoegen voor een hele inkooporder of voor alleen een aantal regels daarvan. Ook kun je regels deels als ontvangst boeken door het aantal te wijzigen. Een ontvangst zonder inkooporder is ook mogelijk.

De ontvangst kan alleen afgehandeld worden in Profit.

Ontvangst toevoegen:

 1. Open InSite.
 2. Ga naar Mijn inkooporders.
 3. Vink de inkooporder met status Actief aan en klik op de actie Aanmaken ontvangst.

  Of open de order en klik dan op de actie.

 4. Selecteer je boekingslay-out waarin is ingesteld dat de verplichting kan worden vrijgegeven, gebaseerd op Ontvangst InSite.
 5. Voltooi de ontvangst.
Ontvangst toevoegen op basis van inkooporder (Profit)

Je kunt een nieuwe ontvangst snel toevoegen als deze gebaseerd is op een inkooporder.

Als je een ontvangst baseert op een inkooporder kun je de bijbehorende inkooporder selecteren.

Het is ook mogelijk om meerdere inkooporders geheel of gedeeltelijk te verzamelen in een nieuwe ontvangst.

In al deze gevallen legt Profit de koppeling tussen de inkooporderregel en de ontvangstregel vast in het veld Bijbehorende inkooporder. In de inkooporder de actie Aanmaken ontvangst gebruiken, heeft dezelfde werking. Ook die methode is snel en vult dit veld bovendien automatisch.

Ontvangst toevoegen op basis van inkooporder:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 4. Selecteer de inkooprelatie.
 5. Selecteer de inkooporder bij Bijbehorende order als je snel een ontvangst uit één gehele inkooporder wilt toevoegen.

  Profit vult de ontvangst automatisch in:

  In eerste instantie zie je onderin in het tabblad Voorraad het aantal nog bij In bestelling staan.

 6. Klik eventueel op de actie Locaties om het aantal te verdelen over locaties in het magazijn.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit past nu de voorraad van alle artikelen in de ontvangst aan; ze staan niet meer In bestelling maar zijn Op voorraad. Je kunt nu de verkooporders die op deze order wachten, uitleveren.

Ontvangst uit verschillende inkooporders toevoegen

Je kunt in een ontvangst meerdere inkooporders combineren of slechts een gedeelte van één bepaalde inkooporder overnemen naar de ontvangst.

Dit gebruik je bijvoorbeeld ook als je maar van één inkooporderregel uit een inkooporder met meer regels, een ontvangst wilt maken.

Voorwaarde hiervoor is dat de inkooprelatie in de inkooporders overeenkomt. De magazijnen en afleveradressen mogen wel afwijken.

Hiervoor gebruik je de actie Verzamelen orders. Als je deze actie gebruikt, legt Profit de koppeling tussen de inkooporderregels en de ontvangstregels vast.

Ontvangst uit verschillende inkooporders / Een regel inkooporder als ontvangst toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 4. Selecteer de inkooprelatie.
 5. Klik in de Regels
 6. Klik op de actie: Verzamelen orders.
 7. Selecteer de inkooporders die je wilt verzamelen op deze ontvangst.
 8. Klik op: Volgende

  Je ziet de regels per inkooporder met de aantallen.

 9. Selecteer de regel(s) uit de inkooporders die je in de ontvangst wilt boeken.
 10. Klik op: Voltooien.

  Profit vult de ontvangst automatisch in.

 11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Ontvangst zonder inkooporder toevoegen

Je kunt een nieuwe ontvangst toevoegen en deze handmatig vullen. Dit doe je bijvoorbeeld als er geen inkooporder is voor de ontvangst.

Door het toevoegen van een ontvangst boek je de voorraad op van de items die erin voorkomen.

Ontvangst goederen zonder inkooporder:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out..

 4. Selecteer de inkooprelatie.
 5. Vul de overige velden in.
 6. Vul de ontvangst van de artikelen in.
 7. Klik eventueel op de actie Locaties om het aantal te verdelen over locaties in het magazijn.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit past nu de voorraad van de artikelen aan; ze zijn Op voorraad. Je kunt nu de verkooporders die op deze order wachten, uitleveren.

Zie ook

Direct naar

 1. Ontvangst
 2. Ontvangst toevoegen
 3. Ontvangst raadplegen
 4. Pakbonnen genereren vanuit ontvangst
 5. Binnengekomen goederen verwerken tot ontvangst
 6. Ontvangst journaliseren
 7. Confrontatie ontvangst
 8. Ontvangst verstrekken
 9. Ontvangst vrijgeven
 10. Ontvangst importeren
 11. Ontvangst verwijderen