Binnengekomen goederen verwerken (barcodescanner)

Je kunt de goederen die binnenkomen ook registreren via een barcodescanner en in Profit omzetten tot ontvangst.

Als je de barcodescanner wilt gebruiken in het ontvangst-proces, moet je dit eerst inrichten.

De magazijnmedewerker sluit de registratie op de scanner af en verstuurt de gegevens naar Profit. In Profit zie je de registratie terug als scansessie ('batch') en vervolgens kun je de regels daarin accorderen en omzetten naar ontvangst.

Een magazijnmedewerker kan kiezen of hij een vrije ontvangst of een inkooporder scant.

 • Bij een 'vrije ontvangst' selecteert de magazijnmedewerker op de barcodescanner geen inkoopordernummer. Hij scant de inkooprelatie en het artikel in en vult vervolgens het aantal in.
 • Als hij direct bij het scannen de inkooporder selecteert, worden de gegevens van de inkooporder uit Profit opgehaald. Alle regels in de scansessie krijgen automatisch het geselecteerde inkoopordernummer toegewezen en als het mogelijk is, de juiste inkooporderregel. Het is wel mogelijk extra, niet aan de inkooporder gekoppelde regels te scannen, bijvoorbeeld voor teruggekregen emballage. Bij het verzenden van de scansessie(s) kan hij, als alle gescande gegevens overeenkomen met de inkooporder, direct een ontvangst genereren.

In Profit ga je vervolgens de scansessie controleren en wijzigen waar nodig. Je moet in ieder geval de regel(s) waarbij het veld Aandacht is aangevinkt, wijzigen. Een regel moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Een artikelregel in een scansessie moet een inkooprelatie bevatten (status Compleet).
 • Er moet een ontvangst of inkooporder en inkoopregel in geselecteerd zijn.

Als de regels correct zijn, accordeer je ze en genereer je de ontvangst.

Let op: 

De scanner werkt nog niet in combinatie met dimensieartikelen, orderspecificatie-artikelen en 'lengte x breedte' artikelen.

Binnengekomen goederen wijzigen en accorderen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Binnengekomen goederen.

  Als twee magazijnmedewerkers tegelijkertijd scansessies hebben uitgevoerd met dezelfde referentie en dezelfde inkooprelatie, controleert Profit hierop. Je krijgt dan en melding en je kunt de scansessies eventueel in één keer bewerken.

 2. Open de eigenschappen van de scansessie-regel.
 3. Als het om een vrije ontvangst gaat kun je voor de hele scansessie een inkooporder selecteren via de actie Toewijzen.

  Vervolgens wijst Profit de oudste niet toegewezen inkooporder aan deze artikelen toe.

 4. Selecteer eventueel een regel met een artikel om deze te wijzigen.
 5. Wijzig altijd alle regels waar het veld Aandacht is aangevinkt.
 6. Wijzig eventueel het serienummer.
 7. Wijzig eventueel het partijnummer.
 8. Selecteer eventueel een ontvangst.
 9. Selecteer eventueel een (andere) inkooporder en inkooporderregel.
 10. Klik eventueel op de actie Splitsen, in een regel waar een inkooporder is geselecteerd, als je het aantal in de regel over twee inkooporders wilt verdelen.

  Als het aantal hoger is dan het aantal in de inkooporder waar het bijhoort maar dit is correct, kun je ook direct accorderen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in branches waar men 5% mag afwijken van de afgesproken hoeveelheid.

  Vervolgens zie je een tweede lege regel onder de huidige regel met het aantal dat teveel was vergeleken met de inkooporder.

 11. Wijzig het aantal in de tweede nieuwe regel.
 12. Vink Geaccordeerd achter de regels aan die gewijzigd en nu correct zijn.
 13. Klik op: Opslaan en sluiten
 14. Klik op Ja bij de melding.

  Alle regels die geaccordeerd zijn, krijgen nu de status Verwerkt en gejournaliseerd. De regels die je niet gewijzigd hebt en waarbij het veld Aandacht niet aangevinkt was, krijgen nu ook automatisch de status Verwerkt en gejournaliseerd. Dit betekent dat je ze niet meer kunt wijzigen. De scansessie als geheel krijgt de status Gereed. In de weergave zie je deze status ook.

Als alle regels correct zijn verwerkt, vind je de ontvangst terug in de weergave met de ontvangsten, waar je het kunt afhandelen.

Direct naar

 1. Ontvangst
 2. Ontvangst toevoegen
 3. Ontvangst raadplegen
 4. Pakbonnen genereren vanuit ontvangst
 5. Binnengekomen goederen verwerken tot ontvangst
 6. Ontvangst journaliseren
 7. Confrontatie ontvangst
 8. Ontvangst verstrekken
 9. Ontvangst vrijgeven
 10. Ontvangst importeren
 11. Ontvangst verwijderen