Pakbonnen genereren vanuit ontvangst

Je kunt pakbonnen genereren vanuit een ontvangst. Dit gebruik je bijvoorbeeld bij crossdocking, als je binnengekomen goederen direct weer uitlevert aan de klant, zonder ze werkelijk op voorraad te zetten.

Normaal zul je het uitleveren van je goederen inplannen en daarvoor dagelijks pakbonnen genereren op een bepaald tijdstip. Via deze procedure kun je juist bij het registreren van de ontvangst de verkooporders met spoed direct weer uitleveren. Bij spoedorders heb je overigens ook de mogelijkheid om direct op locatie van de klant te laten leveren (dropshipping).

Dit is alleen mogelijk als aan de inkooporder van de ontvangst een verkooporder gekoppeld is.

Inhoud

Artikel instellen

Voorwaarde is dat je de voorraadcontrole in het artikel instelt op een van de manieren waardoor Profit de verkooporder aan de inkooporder koppelt. Het gaat dan om een van de opties bij Bestelvoorstel bij verkoop anders dan Nooit. Dus bijvoorbeeld Altijd (gehele orderregel loopt via inkooporder) of Rest (voorraadtekort van de orderregel) of Vraag.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Voorraad.
 4. Stel bij Voorraadcontrole in dat de voorraad gecontroleerd moet worden bij het toevoegen van de verkooporder. Bijvoorbeeld Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) (of de fysieke voorraad voldoende is).
 5. Stel bij serie- en partijartikelen Uitlevervolgorde in op LIFO (last in, first out). Alleen bij deze instelling worden de laatste nummers (die van de ontvangst) als eerste toegewezen aan de pakbon.
 6. Selecteer bij Bestelvoorstel bij verkoop een van de opties anders dan Nooit. Bijvoorbeeld Altijd (gehele orderregel loopt via inkooporder).
 7. Ga naar het tabblad: Inkooprelaties.
 8. Controleer of de juiste inkooprelatie staat ingesteld als Voorkeur inkooprelatie. Bij deze voorkeur inkooprelatie zal het artikel besteld worden.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten
Pas de boekingslay-out Ontvangsten aan

Normaal zul je ontvangsten alleen op voorraad boeken. Nu wil je ook direct pakbonnen genereren voor (een selectie van) aan de inkooporder gekoppelde verkooporder(s). Hiervoor laat je de wizard voor het genereren van pakbonnen starten direct na het boeken van de ontvangst.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Kopieer de boekingslay-out voor ontvangsten.
 3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
 4. Ga naar het tabblad: Instellingen 2.

  Purchs_Pakbonnen genereren vanuit ontvangst - Pas de boekingslay-out Ontvangsten (20)

 5. Selecteer bij Pakbonnen genereren de optie Vraag stellen of Altijd.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten
Verkooporders toevoegen

Je voegt nu twee verkooporders toe voor hetzelfde artikel, één met spoed en één zonder.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer een boekingslay-out.
 4. Ga in de kop naar het tabblad: Levering.
 5. Selecteer de Gewenste leverdatum.

  Dit veld is straks ook in de wizard voor het genereren van pakbonnen uit ontvangsten zichtbaar. Daarmee onderscheid je verkooporders die nog wel even kunnen wachten van spoedorders.

 6. Vul de velden in.
 7. Voltooi de order.
 8. Voeg nog een verkooporder toe zonder spoed.
Genereer het bestelvoorstel

Je hebt hier verschillende mogelijkheden. Je maakt van de verkooporders aparte inkooporders of je verzamelt alle verkooporders voor het artikel op één inkooporder.

Bij het genereren van de pakbonnen uit de ontvangst kijk je naar de gewenste levertijd om te zien of het genereren van de pakbon onmiddellijk nodig is.

Welke keuze je maakt hangt ook af van je afspraken met je inkooprelatie en eventuele extra kosten.

Inkooporder per verkooporder:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Selecteer beide verkooporders of alleen de verkooporder met spoed.
 3. Klik op de actie: Bestelvoorstel.

  Per verkooporder wordt nu een aparte inkooporder gemaakt. Dit maakt het makkelijk bij het boeken van de Ontvangst.

 4. Klik op: Opslaan en sluiten.
 5. Klik op OK bij de melding.

Inkooporder voor alle verkooporders waar inkoop nodig is:

Je kunt echter ook via de standaard manier verzamelde inkooporders toevoegen. Bij de ontvangst genereer je vervolgens alleen pakbonnen voor bepaalde verkooporders waarbij je kijkt naar de gewenste leverdatum.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op de actie Bestelvoorstel.
 3. Filter zoals je gewend bent, maar met minimaal Incl. bestelvoorstel verkoop aan.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Pakbonnen genereren vanuit ontvangst

Voeg de ontvangst toe, meldt deze gereed en genereer direct de pakbon.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Selecteer de inkooporder waarvoor zojuist de goederen zijn binnengekomen.
 3. Klik op: Aanmaken ontvangst.
 4. Klik op Ja bij de vraag.
 5. Selecteer de boekingslay-out voor ontvangsten waarin je ingesteld hebt dat pakbonnen gegenereerd kunnen worden.
 6. Voeg de ontvangst toe.
 7. Klik op: Voltooien.
 8. Nu verschijnt de vraag of je pakbonnen wilt genereren (als je dit hebt ingesteld; bij de instelling Altijd ga je gelijk door). Klik op: Ja.

  De wizard voor het genereren van pakbonnen verschijnt.

 9. Vink eventueel Direct gereedmelden aan.
 10. Vink eventueel Output wizard starten na voltooien aan om de pakbonnen af te drukken.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Selecteer de verkooporder waarvoor direct een pakbon gemaakt moet worden.

  Als er meerdere verkooporders zijn (omdat je een verzamel-inkooporder hebt gemaakt) kun je ervoor kiezen alleen de spoedorders direct uit te leveren, bijvoorbeeld op grond van de Gewenste leverdatum.

 13. Klik op: Opslaan en sluiten.
 14. Klik op OK bij de melding.

  Je kunt vervolgens de pakbon afdrukken/verstrekken of via de barcodescanner voor de expeditie klaarzetten.

Direct naar

 1. Ontvangst
 2. Ontvangst toevoegen
 3. Ontvangst raadplegen
 4. Pakbonnen genereren vanuit ontvangst
 5. Binnengekomen goederen verwerken tot ontvangst
 6. Ontvangst journaliseren
 7. Confrontatie ontvangst
 8. Ontvangst verstrekken
 9. Ontvangst vrijgeven
 10. Ontvangst importeren
 11. Ontvangst verwijderen