Gegevens verwijderen

Als je gegevens verwijdert, zal Profit deze definitief verwijderen uit de database. Deze handeling kun je niet ongedaan maken (Profit zal je hiervoor waarschuwen).

Je kunt gegevens alleen verwijderen onder de volgende voorwaarden:

 • Je bent correct geautoriseerd voor het verwijderen van gegevens.
 • De gegevens zijn niet (meer) gekoppeld aan andere gegevens in de database. Omdat in een ERP-systeem juist de onderlinge verbanden tussen gegevens van belang zijn, kunnen veel gegevens niet meer worden verwijderd als je de omgeving in gebruik hebt genomen.

  Voorbeeld:

  Als je een factuur hebt vastgelegd, kun je de debiteur voor wie de factuur bestemd is, niet meer verwijderen. Deze debiteur is immers gekoppeld aan een factuur die in de database aanwezig is.

Gegevens verwijderen in een weergave:

 1. Open de weergave:.
 2. Selecteer de regel die je wilt verwijderen.
 3. Verwijder de regel op een van de volgende manieren:
  • Klik op: Acties / Verwijderen of op Meer acties / Verwijderen.
  • Druk op de toets Delete.

 4. Klik op: Ja.
 5. Hiermee bevestig je het verwijderen van het gegeven. Als dit niet mogelijk is, zal Profit dit melden.

Direct naar

 1. Gegevens toevoegen, wijzigen en verwijderen
 2. Gegevens toevoegen via wizard
 3. Eigenschappen wijzigen
 4. Gegevens verwijderen
 5. Gegevens blokkeren
 6. Boekingsvenster
 7. Memovelden met en zonder opmaak
 8. Berekeningen uitvoeren in numerieke velden
 9. Voorkeurswaarden van eigenschappen en wizards
 10. Tijdsduur invullen in een veld