Boekingsvenster

Je gebruikt boekingsvensters voor het boeken van mutaties (boekingsregels). Bijvoorbeeld:

 • Financiële boekingen
 • Facturen
 • Verkooporders
 • Nacalculatieregels
 • Periodieke loonmutaties

Centraal in een boekingsvenster staat het snel vastleggen van boekingsregels. Soms kun je extra gegevens vastleggen die gelden voor alle boekingsregels in het boekingsvenster.

Elk boekingsvenster is toegesneden op het proces waarmee je bezig bent. Daarom kunnen boekingsvensters van verschillende functies (of zelfs verschillende dagboeken) van elkaar verschillen.

Inhoud

Beschrijving

De indeling van een boekingsvenster is altijd gebaseerd op een bepaalde boekingslay-out. Deze is vaak in de inrichting al gekoppeld aan het dagboek, waardoor je tijdens het boeken automatisch de juiste boekingslay-out krijgt.

Voorbeeld: 

Voor het verkoopboek (in Financieel) zijn de volgende boekingslay-outs beschikbaar:

 Financiële mutaties (Verkoopboeking valuta) (Profit)

Financiële mutaties (Verkoopboeking) (Profit)

Je koppelt in de eigenschappen van het verkoopdagboek de boekingslay-out 'Financiële mutaties (Verkoopboeking)(Profit)'. Hierdoor zal deze boekingslay-out standaard verschijnen bij het boeken in het verkoopboek.

 Als er geen boekingslay-out gekoppeld is in de inrichting, moet de gebruiker de gewenste lay-out selecteren voordat hij gaat boeken.

De boekingslay-out bevat meestal een kopregel en boekingsregels. De kopregel bevat vaak een jaar en periode, de boekingsregels bevatten de eigenlijke mutaties. De staart bevat detailinformatie bij de geselecteerde boekingsregel. Hieronder zie je als voorbeeld het boekingsvenster van een verkooporder:

Wijzigingen in de sortering, kolombreedte, etc. worden bewaard in de persoonlijke instellingen.

Voorbereiding

Werkwijze

Direct naar

 1. Gegevens toevoegen, wijzigen en verwijderen
 2. Gegevens toevoegen via wizard
 3. Eigenschappen wijzigen
 4. Gegevens verwijderen
 5. Gegevens blokkeren
 6. Boekingsvenster
 7. Memovelden met en zonder opmaak
 8. Berekeningen uitvoeren in numerieke velden
 9. Voorkeurswaarden van eigenschappen en wizards
 10. Tijdsduur invullen in een veld