Gegevens toevoegen in Profit

Je voegt stamgegevens (medewerkers, personen, grootboekrekeningen, enz.) altijd toe via een wizard.

Je legt via een wizard alleen de belangrijkste gegevens vast. Vervolgens open je de eigenschappen om extra gegevens toe te voegen.

Voorbeeld:

Na het toevoegen van een organisatie bijvoorbeeld, open je de eigenschappen om een afbeelding te koppelen en de gegevens op het tabblad Communicatie vast te leggen.

Werkwijze

Zie ook