thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Sneltoetsen en veldtypen bij het toevoegen van gegevens

Overzicht van veldtypen, zoals tekstvelden, datumvelden, verplichte en optionele velden.

Inhoud

Sneltoetsen in een wizard

Je voegt gegevens in Profit vaak toe met een wizard. Bijvoorbeeld de wizard voor het toevoegen van een nieuwe debiteur of een nieuw item.

Je kunt de volgende sneltoetsen gebruiken in een wizard.

Omschrijving

Sneltoets

De wizard annuleren

Alt+A / Ctrl+F4 / Escape

Naar het volgende scherm

Alt+O / F6

Naar het vorige scherm

Alt+V

De wizard voltooien

Alt+L

Met de cursor naar het volgende veld

Enter / Tab

In een tabelveld het zoekscherm openen

F10

Een vinkveld in- of uitschakelen

Spatie

Velden in Profit Windows

In een wizard kunnen verschillende veldtypen voorkomen.

Veld

Omschrijving

Vul handmatig een waarde in. Wel zal Profit waar mogelijk controleren of de waarde geldig/toegestaan is.

Tabelveld. Vul een waarde in die al bekend is in Profit. Als je de waarde niet weet, klikt op de zoekknop links van het veld.

Vinkveld. Hiermee schakel je iets in of uit.

Datumveld. Vul een datum in of klik op de knop rechts van het veld om deze op te zoeken.

Gele velden met een uitroepteken zijn verplicht. Je moet dit veld invullen, anders kun je de wizard niet voltooien.

Je kunt velden met een grijze achtergrond niet wijzigen. Dit kan te maken hebben met een verplichte voorkeurswaarde of met een keuze die je eerder in de wizard gemaakt hebt.

Direct naar

  1. Gegevens toevoegen in Profit Windows
  2. Toevoegen in een weergave
  3. Toevoegen in een eigenschappenvenster
  4. Velden in een eigenschappenvenster

Process

Boekingslay-out

Work area

Algemeen