thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder raadplegen

Je kunt via verschillende functies de inkooporders raadplegen. Je kunt deze raadplegen via:

 • In de eigenschappen van een toegevoegde order. Afhankelijk van de orderstatus kun je hier de order wijzigen.
 • In de eigenschappen van de inkooprelatie op het tabblad Orders raadpleeg je de orders en de orderregels voor de betreffende inkooprelatie.
 • In de eigenschappen van het artikel, op het tabblad Inkooporderregels raadpleeg je de orderregels voor het betreffende artikel.
 • In de eigenschappen van het project op het tabblad Inkooporderregels, als je de integratie Projecten/Ordermanagement gebruikt.

Je kunt inkooporders ook in InSite raadplegen. Dit moet je eerst inrichten.

Order raadplegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Selecteer de order die je wilt raadplegen.
 3. Open de eigenschappen van de inkooporder.
 4. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 5. Afhankelijk van de orderstatus kun je nog wijzigingen doorvoeren.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder verstrekken naar inkooprelatie
 9. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 10. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 11. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 12. Geblokkeerde orders raadplegen
 13. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 14. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 15. Inkooporders importeren
 16. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 17. Orderplanning

Process

Inkooporder

Work area

Ordermanagement