Inkooporder raadplegen

Je kunt via verschillende functies de inkooporders raadplegen. Je kunt deze raadplegen via:

 • In de eigenschappen van een toegevoegde order. Afhankelijk van de orderstatus kun je hier de order wijzigen.
 • In de eigenschappen van de inkooprelatie op het tabblad Orders raadpleeg je de orders en de orderregels voor de betreffende inkooprelatie.
 • In de eigenschappen van het artikel, op het tabblad Inkooporderregels raadpleeg je de orderregels voor het betreffende artikel.
 • In de eigenschappen van het project op het tabblad Inkooporderregels, als je de integratie Projecten/Ordermanagement gebruikt.

  Je kunt inkooporders ook in InSite raadplegen. Dit moet je eerst inrichten.

Order raadplegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Selecteer de order die je wilt raadplegen.
 3. Open de eigenschappen van de inkooporder.
 4. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 5. Afhankelijk van de orderstatus kun je nog wijzigingen doorvoeren.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning