thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder importeren

Je kunt een inkooporder importeren. Je kunt alleen nieuwe inkooporders met de bijbehorende orderregels importeren. Het is dus niet mogelijk om bestaande orders en orderregels te wijzigen of achteraf nog regels aan bestaande orders toe te voegen. Verkooporders kun je niet importeren als afhandeling van bestaande offertes.

Aandachtspunt:

 • De import bevat zowel het veld Itemcode (Regel) als het veld Itemcode inkooprelatie (Regel). Een van beide moet gevuld zijn. Als beide gevuld zijn, gaat de laatste voor.
 • Als van een order één regel (of meerdere) niet geïmporteerd kan worden, omdat die fout is, zal de hele order niet geïmporteerd worden.

Inkooporder importeren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Import inkoop / Inkooporder.
 2. Doorloop de importwizard.

  Als je in de importdefinitie het veld Nummering niet vult, bepaalt Profit aan de hand van de instellingen van de autonummering, de nummering van de inkooporder.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder verstrekken naar inkooprelatie
 9. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 10. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 11. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 12. Geblokkeerde orders raadplegen
 13. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 14. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 15. Inkooporders importeren
 16. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 17. Orderplanning

Process

Inkooporder

Work area

Ordermanagement