Inkooporder importeren

Je kunt een inkooporder importeren. Je kunt alleen nieuwe inkooporders met de bijbehorende orderregels importeren. Het is dus niet mogelijk om bestaande orders en orderregels te wijzigen of achteraf nog regels aan bestaande orders toe te voegen. Verkooporders kun je niet importeren als afhandeling van bestaande offertes.

Aandachtspunt:

 • De import bevat zowel het veld Itemcode (Regel) als het veld Itemcode inkooprelatie (Regel). Een van beide moet gevuld zijn. Als beide gevuld zijn, gaat de laatste voor.
 • Als van een order één regel (of meerdere) niet geïmporteerd kan worden, omdat die fout is, zal de hele order niet geïmporteerd worden.

Inkooporder importeren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Import inkoop / Inkooporder.
 2. Doorloop de importwizard.

  Als je in de importdefinitie het veld Nummering niet vult, bepaalt Profit aan de hand van de instellingen van de autonummering, de nummering van de inkooporder.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 9. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 10. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 11. Geblokkeerde orders raadplegen
 12. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 13. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 14. Inkooporders importeren
 15. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 16. Orderplanning