Inkoop

Een succesvolle verkoop van een product of artikel begint bij de eigen inkoop. Zo laag mogelijke inkoop- en voorraadkosten zorgen uiteindelijk immers voor een zo hoog mogelijke marge! Het inkoopproces is daarom cruciaal voor de voorraad en verkoop.

Profit biedt optimaal inzicht in de inkoopprijzen, inkoopkortingen, ontvangsten, minimum en maximum voorraadniveaus, magazijnlocaties, serie- en artikelsamenstellingen.

Let op:

Naast deze inkoop voor verkoop kun je ook voor intern gebruik jouw inkoopproces optimaal regelen met Profit en InSite. Voor je kantoorbenodigdheden bijvoorbeeld. Je gaat dan uit van inkoopaanvragen, die je aan kunt vullen met budgetten, verplichtingen/reservering en contracten, waarna de controle en betaling via de workflow plaatsvindt. Van budget tot betaling, dus.

Beschrijving

In Profit ziet het inkoopproces er schematisch als volgt uit:

In Profit kun je je inkooporders geautomatiseerd of handmatig toevoegen. De meest efficiënte manier van inkopen is via het bestelvoorstel. Profit stelt daarbij de in te kopen aantallen per item voor. Je kunt ook handmatige inkooporders aanmaken of op basis van een inkoopbasisorder die dan als sjabloon fungeert.

De inkooporder verstrek je aan de inkooprelatie, via e-mail of als afdruk bijvoorbeeld.

Zodra je inkooprelatie de items aflevert bij je magazijn, maak je van de inkooporder een ontvangst.

De inkoopfactuur die je ontvangt van je inkooprelatie kun je vergelijken ('confronteren') met de ontvangst in Ordermanagement. Als de inkooprelatie bijvoorbeeld meer berekent in de factuur dan hij heeft afgeleverd, kun je hierover contact opnemen. Confronteren kan overigens ook vanuit Profit Financieel.

Tenslotte wordt de ontvangst gejournaliseerd in Profit Financieel.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook