Prijzen (Inkoop)

In Profit is het mogelijk om verschillende prijzen te hanteren en deze op verschillende niveaus vast te leggen. Alle prijzen leg je datumafhankelijk vast. Zo kun je bijvoorbeeld toekomstige prijzen vast te leggen.

Beschrijving

Afhankelijk van het niveau waarop je een prijs of korting vastlegt, bepaalt Profit, bij het vastleggen van een order, ontvangst, confrontatie of factuur, wat de prioriteit is van die prijs of korting.

Niveaustructuur

De niveaus waarop je prijzen en kortingen kunt vastleggen zijn:

  • Basisprijs / Basiskorting
  • Prijslijst / Kortingsgroep
  • Prijs/korting Inkooprelatie/crediteur
  • Projectprijs*

Als er prijzen/kortingen zijn op het niveau van de inkooprelatie/crediteur, dan krijgen deze de hoogste prioriteit. Daarna komt de prijslijst en de laagste prioriteit heeft de basisprijs. *Projectprijzen kun je alleen gebruiken als Profit Projecten onderdeel is van je licentie. Als er een projectprijs is, heeft die de hoogste prioriteit.

Actieprijzen en actiekortingen hebben altijd een hogere prioriteit dan de 'normale' prijzen en kortingen die vastgelegd zijn op een bepaald niveau. De prijzen en de kortingen kunnen los van elkaar gehanteerd worden.  

Datumafhankelijk

Alle prijzen en kortingen leg je datumafhankelijk vast. Dat wil zeggen dat een prijs of korting pas geldig is op een door jou ingevulde datum. Hierdoor krijg je inzicht in de historie van de prijzen en kortingen. Ook kun je hiermee toekomstige prijzen en kortingen vastleggen. Profit haalt automatisch de juiste prijs en/of korting op, op basis van de datum, inkooprelatie en het artikel die je hebt ingevuld.

Onderhouden

Je kunt losse prijzen en kortingen toevoegen via een wizard. Het is ook mogelijk om de prijzen en kortingen te onderhouden via het boekingsprogramma van Profit. Hierdoor kun je meerdere prijzen en kortingen snel tegelijkertijd wijzigen.

Collectief wijzigen

Je kunt de prijzen op de verschillende niveaus collectief wijzigen door middel van een bedrag of een percentage. Bij het collectief wijzigen van kostprijzen en inkoopprijzen kun je ook nog aangeven of je wilt wijzigen op basis van de gemiddelde inkoopprijs.

Repeterende prijzen en kortingen

Het komt voor dat een korting met enige regelmaat terugkeert. Bijvoorbeeld een brood dat elke maandag in de aanbieding is bij een supermarkt. In Profit Ordermanagement kun je repeterende actieprijzen en -kortingen toevoegen.

Importeren en exporteren

Je kunt prijzen en kortingen van inkoop importeren in Profit. Je kunt daarmee bijvoorbeeld prijslijsten van inkooprelaties importeren. Ook kun je snel en eenvoudig de gegevens over de prijzen en kortingen exporteren naar MS Excel.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook