Prijzen (Verkoop)

In Profit is het mogelijk om verschillende prijzen voor hetzelfde item te hanteren door ze op verschillende niveaus vast te leggen.

Beschrijving

Hoe hoger het niveau waarop de prijs is vastgelegd is, hoe belangrijker die prijs is. Op basis van het niveau waarop je een prijs vastlegt, bepaalt Profit de prijs bij het invoeren van een (basis)order, offerte, pakbon of factuur.

Een prijs op een hoger niveau overschrijft de prijs die je op een lager niveau hebt vastgelegd. Je leest dit als: 'als deze prijs niet voorkomt, dan neemt Profit de prijs daaronder'.

De verkoopprijs die je instelt bij het toevoegen van het artikel neemt Profit automatisch op in de Basisprijslijst excl. btw. Deze prijs uit de basisprijslijst geldt overal tenzij je op een hoger niveau (in een specifieke prijslijst of bij de verkooprelatie) een andere prijs hebt ingesteld.

Als je in de eigenschappen van het artikel op het tabblad Extra bij Prijs van aangeeft dat de prijs moet worden overgenomen van een ander artikel, dan geldt de hiërarchie van het geselecteerde artikel.

Naast deze hoofdniveaus heb je op ieder niveau ook actieprijzen. Hieronder zie je de structuur die Profit hanteert voor de bepaling van de juiste prijs:

Houd bij actieprijzen rekening met het volgende:

  • De actieprijs op de basisprijslijst overschrijft ook de prijs op de specifieke prijslijst als daar geen actieprijs staat.
  • Een verkoopprijs of actieprijs bij een verkooprelatie overschrijft altijd de andere afspraken.

    Bijvoorbeeld

    Je hebt voor artikel Smartphone SL1 een verkoopprijs in de basisprijslijst van € 200,-. Je hebt voor een groep verkooprelaties een specifieke prijslijst Dealers waarop dit artikel voor € 180,- voorkomt. Er komt een nieuwe versie van deze smartphone dus je wilt van de huidige voorraad af. Daarom voeg je een actieprijs toe op de basisprijslijst van € 190,- . Nu verkoop je dit artikel aan verkooprelatie Air-Trading Ruurlo, die recht heeft op de prijzen op de Dealers-prijslijst. Als je op de Dealers-prijslijst geen actieprijs hebt toegevoegd, is de actieprijs van de basisprijslijst van € 190,- geldig voor Air-Trading Ruurlo. Dit is dus een hogere prijs dan waarop ze voorheen recht hadden!

  • Prijs project en Actieprijs project zijn alleen van toepassing als Profit Projecten onderdeel uitmaakt van je licentie.

Gebruik bij actieprijzen voor artikelen de overzichten/rapporten voor het raadplegen van de geldende prijzen, bijvoorbeeld het rapport Verkoopprijzen in kolommen (Profit).

Bij de verkoop en inkoop heb je te maken met verschillende soorten prijzen. Inkoop en verkoop werken vrijwel op dezelfde manier.

Datumafhankelijk

Je legt alle prijzen datumafhankelijk vast. Dat wil zeggen dat een prijs pas geldig is vanaf een door jou ingevulde datum. Hierdoor krijg je inzicht in de historie van de prijzen. Ook biedt het je de mogelijkheid om toekomstige prijzen vast te leggen. Profit haalt automatisch de juiste prijs op, op basis van de door jou gehanteerde datum, verkooprelatie en het artikel.Dit geldt ook voor de verrekenprijs en de kostprijs die je bij een artikel kunt vastleggen.

Je kunt prijzen van zowel de inkoop als de verkoop importeren in Profit, bijvoorbeeld om snel prijslijsten van verkooprelaties of inkooprelaties samen te stellen.

Ook is het mogelijk om te importeren via de artikelcode die de inkooprelatie of verkooprelatie hanteert. Hiervoor moet je de itemcodes van inkooprelatie/verkooprelatie wel eerst inrichten en koppelen met je eigen itemcodes.

Met de verschillende weergaveschermen en raadpleegfuncties waarover je beschikt in Profit kun je snel en eenvoudig de prijzen en prijslijsten exporteren naar MS Excel.

Let op:

Als je de prijzenfunctionaliteit wilt gebruiken, dan mag je de tarieven functionaliteit in Projecten voor werksoorten niet gebruiken. Als je verkooptarieven inricht, worden verkoopprijzen - voor werksoorten - genegeerd in Projecten.

Werkwijze

Zie ook