Collectief prijzen wijzigen

Je kunt een groot aantal prijzen in één keer wijzigen via Collectief wijzigen prijzen.

Inhoud

Beschrijving

Via Collectief wijzigen prijzen kun je de prijzen van een groot aantal artikelen wijzigen via een berekening. Je kunt prijzen verhogen met een positief percentage of bedrag, maar je kunt de prijzen ook verlagen met een negatief percentage of bedrag.

Let op: 

Als je de prijzen collectief wilt wijzigen en je hebt op diezelfde dag de prijzen ingevoerd dan zal Profit Ordermanagement de prijzen niet herkennen die ingevoerd zijn. Om ze alsnog collectief te wijzigen moet je een dag wachten of de systeemdatum een dag vooruit te zetten.

De actie Collectief wijzigen prijzen kun je maximaal één keer per dag uitvoeren.

Collectief wijzigen basisprijzen

Je kunt prijzen collectief wijzigen via een berekening. Bij de berekening kun je een positief of een negatief percentage invullen.

Het hoogste percentage is 999,00% en het laagste percentage is -100,00%.

De via deze functie gewijzigde prijzen kunnen niet vandaag al gebruikt worden. Als je de prijzen collectief wilt wijzigen en je hebt op diezelfde dag de prijzen ingevoerd dan zal Profit Ordermanagement de prijzen niet herkennen die ingevoerd zijn. Om ze alsnog collectief te wijzigen moet je een dag wachten.

Let op: 

De actie Collectief wijzigen prijzen kun je maximaal één keer per dag uitvoeren.

Collectief wijzigen basisprijzen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Collectief wijzigen prijzen.

  Je kunt de prijzen ook collectief wijzigen via:

  • Projecten / Beheer / Collectief wijzigen prijzen.
 2. Selecteer de regels met de items, waarvan je de prijs wilt wijzigen.
  Als je links geen kolom met selectievelden ziet, dan klik je op Regels selectie tonen (Ctrl+S), zodat je regels kunt selecteren.
 3. Klik op Inkoopprijs of Verkoopprijs, om daarvan de basisprijs te wijzigen.
 4. Selecteer type Basisprijs om aan te geven dat je op dat niveau de prijzen wilt wijzigen.

  Prijslijst is een niveau hoger en Verkooprelatie/debiteur is het hoogste niveau.

 5. Klik op: Volgende
 6. Selecteer, als je voor het niveau Verkooprelatie/debiteur hebt gekozen, de verkooprelaties via de Verkooprelatie, van en Verkooprelatie, t/m.
 7. Selecteer bij Rekenmethode de methode op basis waarvan je de nieuwe prijzen wilt berekenen.
 8. Vul bij Percentage of Bedrag,afhankelijk van je keuze, het percentage of het bedrag in waarmee de basisprijzen verhoogd of verlaagd moeten worden.
 9. Selecteer bij Afronding de afrondingsmethode van de wijziging van de basisprijzen. Als je niet wilt afronden selecteer je 00.
 10. Vul bij Peildatum, als je op basis van de vvp wijzigt,de peildatum in van de basisprijzen die gewijzigd moeten worden. Alleen de basisprijzen die geldig zijn op de ingevulde peildatum worden gewijzigd.
 11. Klik op: Volgende

  Je ziet nu een weergavescherm met het resultaat van de berekening van de geselecteerde items.

 12. Druk op: Ctrl+D.

  Alle regels zijn nu gedeselecteerd.

 13. Filter eventueel om de prijs bij slechts een gedeelte van de items te wijzigen.
 14. Klik op: Voltooien.
 15. Klik op: Sluiten.
Collectief wijzigen kostprijs/verrekenprijs (LIP/GIP)

Je kunt de kostprijs en de verrekenprijs collectief wijzigen. Dat kan behalve via de algemene rekenmethodes ook via Gemiddelde InkoopPrijs (GIP) en Laatste InkoopPrijs (LIP). LIP is overigens ook bij collectief wijzigen van de verkoopprijs mogelijk.

Bij het collectief wijzigen van de prijzen via de GIP en de LIP kun je alleen wijzigen met een percentage, niet met een bedrag.

De GIP en LIP worden berekend op basis van de ontvangsten, en niet op basis van de inkooporders. Het gaat bij deze prijs dus om de feitelijke inkoop, en niet om de inkooporders.

De berekeningen gebruiken de inkoopprijzen uit alle ontvangstregels voor het betreffende artikel vanaf de datum in het veld Vanaf datum ontvangst t/m de datum in het veld T/m datum ontvangst (als je deze hebt ingevuld).

 • Als er geen ontvangstregels zijn voor de opgegeven periode, blijft de VVP ongewijzigd. Als er ontvangstregels zijn met een prijs 0,00 worden deze regels niet meegenomen in de berekening.
 • Bij de ontvangstregels in valuta wordt altijd gekeken naar de prijs per eenheid in de basisvaluta. Op het moment van inboeken van de ontvangst wordt de prijs per eenheid in valuta direct omgerekend naar de basisvaluta. Dit gebeurt op basis van de valutakoers die geldig is op de datum van de ontvangst. Welke valutakoers gebruikt wordt tijdens het inboeken van ontvangsten is afhankelijk van de instelling Dagkoersen gebruiken. Is deze instelling aangevinkt, dan wordt de op die datum geldige dagkoers (eigenschappen valuta, tabblad Dagkoersen) gebruikt. Is deze instelling niet aangevinkt, dan wordt de ‘normale’ koers (eigenschappen valuta, tabblad Algemeen) gebruikt.

Je kunt kiezen voor collectief wijzigen van de:

Raadpleeg ook het voorbeeld Collectief nulstellen kostprijzen

Collectief wijzigen kostprijs / verrekenprijs op basis van Gemiddelde InkoopPrijs (GIP):

Je kunt kostprijzen en verrekenprijzen collectief wijzigen op basis van de gemiddelde inkoopprijs (GIP). De GIP wordt berekend op basis van de ontvangsten, en niet op basis van de inkooporders. Het gaat bij deze prijs dus om de feitelijke inkoop, en niet om de inkooporders.

De berekening van de nieuwe kost-/verrekenprijs op basis van GIP = gemiddelde van de inkoopprijzen uit alle ontvangstregels (eventueel binnen een bepaalde periode, als je deze hebt ingevuld).

Collectief wijzigen kost-/verrekenprijzen volgens rekenmethode GIP:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Beheer / Collectief wijzigen prijzen
  • Projecten / Beheer / Collectief wijzigen prijzen.
 2. Selecteer de regels met de items, waarvan je de prijs wilt wijzigen.

  Als je links geen kolom met selectievelden ziet, dan klik je op Regels selectie tonen (Ctrl+S), zodat je regels kunt selecteren.

 3. Klik op Kostprijs of Verrekenprijs
 4. Selecteer of je de basisprijs of de prijs per project wilt wijzigen.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer eventueel bij Project van en Project t/m, als je een projectprijs wilt wijzigen, van welk projectnummer t/m welk projectnummer je de prijs wilt wijzigen.
 7. Selecteer bij Rekenmethode de methode Op basis van GIP (gemiddelde inkoopprijs).
 8. Vul eventueel een Percentage in waarmee je de prijzen wilt verhogen of verlagen. Het hoogste percentage is 999,00% en het laagste percentage is -100,00%.
 9. Selecteer bij Vanaf datum ontvangst en T/m datum ontvangst eventueel de periode waaruit Profit de gemiddelde inkoopprijs van de ontvangst moet halen. De datums die je hier selecteert, zijn voor de berekening van de GIP en niet voor de selectie van artikelen.
 10. Selecteer bij Afronding hoe je de gewijzigde prijzen wilt afronden.
 11. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een weergavescherm met het resultaat van de berekening van de geselecteerde items.

 12. Filter eventueel de resultaten om alleen de prijzen in het filter te wijzigen.
 13. Controleer de berekening van de nieuwe prijzen op juistheid.
 14. Klik op: Voltooien.
 15. Klik op: Sluiten.

  Let op:

  De rekenmethode Op basis van GIP houdt in de berekening geen rekening met verschillende verrekenprijzen per magazijn. Je lost dit op door de prijzen te berekenen via een analyse en deze vervolgens te importeren.

Gemiddelde inkoopprijs inclusief voorraadwaarde

Je kunt de vaste verrekenprijs en de kostprijs opnieuw berekenen op grond van de gemiddelde inkoopprijs inclusief de voorraadwaarde. Dit is de internationaal geaccepteerde rekenmethode die ondersteund wordt door het IFRS.

In tegenstelling tot de gewone GIP over een bepaalde periode wordt bij deze berekening ook de voorraadwaarde meegenomen. Raadpleeg hier de rekenvoorbeelden voor de vaste verrekenprijs op basis van GIP inclusief voorraadwaarde en GIP exclusief voorraadwaarde.

De berekening van de nieuwe vaste verrekenprijs op basis van GIP inclusief voorraad is:

((voorraad aantal aan begin geselecteerde periode min één dag * oude VVP) + (waarde binnengekomen goederen in geselecteerde periode: aantallen * inkoopprijzen)) / totaal aantal

Negatieve waarden worden buiten de berekening gelaten.

Als je de verrekenprijs op basis van deze gegevens wijzigt, vindt er een herwaardering van de voorraad plaats op basis van de nieuwe verrekenprijs. De berekening voor de herwaardering is:

((werkelijke voorraad aantal aan begin geselecteerde periode min één dag + aantal inkopen) * nieuwe VVP) -/- ((werkelijke voorraad aantal aan begin geselecteerde periode min één dag + aantal inkopen) * oude VVP)

Let op:

De collectieve wijziging van de prijzen vindt altijd plaats op de dag dat je de functie uitvoert, de systeemdatum. Je kunt dus het veld Begindatum niet wijzigen. Dit geldt ook voor de journalisering van de herwaardering in Profit Financieel. Houd hier rekening mee bij het uitvoeren/inplannen van de actie.

Collectief wijzigen kost-/verrekenprijzen volgens rekenmethode GIP inclusief voorraadwaarde:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Beheer / Collectief wijzigen prijzen
  • Projecten / Beheer / Collectief wijzigen prijzen
 2. Selecteer de regels met de items, waarvan je de prijs wilt wijzigen.

  Als je links geen kolom met selectievelden ziet, dan klik je op Regels selectie tonen (Ctrl+S), zodat je regels kunt selecteren.

 3. Klik op Kostprijs of Verrekenprijs.
 4. Selecteer of je de basisprijs of de prijzen per project wilt wijzigen. Als je hier Project selecteert, kun je in het vervolgscherm aangeven voor welke projecten.
 5. Klik op: Volgende
 6. Selecteer bij Rekenmethode de methode Op basis van GIP incl. voorraadwaarde.
 7. Vul eventueel een Percentage in waarmee je de prijzen wilt verhogen of verlagen. Het hoogste percentage is 999,00% en het laagste percentage is -100,00%.

  De Begindatum kan niet gewijzigd worden en is dus altijd per vandaag. Houdt hier rekening mee als je de prijzen gaat wijzigen.

 8. Selecteer de periode waaruit Profit de ontvangsten moet gebruiken voor de berekening van de nieuwe prijs bij Vanaf datum ontvangst en T/m datum ontvangst.
 9. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een weergavescherm met het resultaat van de berekening van de geselecteerde items.

 10. Filter eventueel de resultaten om alleen de prijzen van de items in het filter te wijzigen.
 11. Klik op: Voltooien
 12. Klik op: Sluiten.
Collectief wijzigen kostprijs / verrekenprijs op basis van Laatste InkoopPrijs (LIP)

Bij het collectief wijzigen van de verrekenprijs en de kostprijs kun je kiezen voor de rekenmethode: Op basis van LIP (laatste inkoopprijs).

De LIP is de inkoopprijs uit de meest recente ontvangstregel van het artikel.

De berekening van de nieuwe vaste verrekenprijs = inkoopprijs uit de meest recente ontvangstregel voor het betreffende artikel (te bepalen o.b.v. datum + volgnummer in deze regels).

Collectief wijzigen kost-/verrekenprijzen volgens rekenmethode LIP:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Beheer / Collectief wijzigen prijzen
  • Projecten / Beheer / Collectief wijzigen prijzen
 2. Selecteer de regels met de items, waarvan je de prijs wilt wijzigen.

  Als je links geen kolom met selectievelden ziet, dan klik je op Regels selectie tonen (Ctrl+S), zodat je regels kunt selecteren.

 3. Klik op Kostprijs of Verrekenprijs.
 4. Selecteer of je de basisprijs of de prijs per project wilt wijzigen.
 5. Klik op: Volgende
 6. Selecteer bij Rekenmethode de methode Op basis van LIP (laatste inkoopprijs).
 7. Vul een Percentage in waarmee je de prijzen wilt verhogen of verlagen. Het hoogste percentage is 999,00% en het laagste percentage is -100,00%.
 8. Wijzig eventueel de Begindatum.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Je ziet nu een weergavescherm met het resultaat van de berekening van de geselecteerde items.
 11. Filter eventueel de resultaten om alleen de prijzen in het filter te wijzigen.
 12. Controleer de berekening van de nieuwe prijzen op juistheid.
 13. Klik op: Voltooien.
 14. Klik op: Sluiten.
Voorbeeld Collectief nulstellen kostprijzen

Je kunt de prijzen van een aantal artikelen tegelijk (tijdelijk) op nul stellen.

Collectief nulstellen kostprijzen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Collectief wijzigen prijzen.
 2. Selecteer de regels waarvan je de kostprijs op nul wilt zetten.
 3. Klik op: Kostprijs.
 4. Selecteer Op basis van % bij Rekenmethode om de prijzen via het percentage te wijzigen.
 5. Vul -100 bij Percentage in.
 6. Selecteer een methode bij Afronden. Als je niet wilt afronden selecteer je 00.
 7. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op: Sluiten.
Zie ook