Prijzen verwijderen

Je kunt meerdere prijzen tegelijk verwijderen op twee manieren:

 • Via de wizard Collectief verwijderen prijzen verwijder je prijzen en kortingen uit het vorige boekjaar. Je verwijdert in één keer zowel inkoop-, verkoop-, kost- en verrekenprijzen als voor inkoop- en verkoopkortingen.
 • Via een selectie in de weergave van de specifieke prijzen, bijvoorbeeld de verkoopprijzen.

Het verwijderen kun je niet meer terugdraaien.

Inhoud

Collectief verwijderen prijzen en kortingen vorig kalenderjaar

Je kunt oude prijzen en kortingen collectief verwijderen op basis van een peildatum. Daarbij kun je ook selecteren om welke items het gaat.

Alléén regels die een einddatum hebben die in het vorige kalenderjaar ligt en minimaal 3 maanden verstreken zijn, kun je verwijderen.

Dit geldt zowel voor inkoop-, verkoop-, kost- en verrekenprijzen als voor inkoop- en verkoopkortingen. Dit doe je in één wizard.

Let op:

Bij een prijs met staffels verwijdert Profit altijd de hele staffel.

Collectief verwijderen oude prijzen en kortingen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Collectief verwijderen prijzen.
 2. Klik op: Volgende.
 3. Selecteer bij Peildatum een datum die in het vorige kalenderjaar ligt en minimaal 3 maanden verstreken is.
 4. Klik op: Voltooien.

  Je ziet alleen items die prijzen hebben met een einddatum die ligt voor de opgegeven peildatum.

 5. Selecteer de items waarvan je de verkoopprijzen wilt verwijderen.
 6. Klik op: Volgende.

  De wizard doorloopt vervolgens de selectieschermen voor: verkoopkortingen, inkoopprijzen, inkoopkortingen, kostprijzen en verrekenprijzen.

  Je ziet telkens alleen de items waar een prijs of korting voor bestaat.

 7. Selecteer de gewenste regels.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Klik op: Voltooien
Meerdere prijzen van hetzelfde type collectief verwijderen

Je kunt meerdere prijzen tegelijk verwijderen op twee manieren:

 • Via een selectie in de weergave van de specifieke prijzen, bijvoorbeeld de verkoopprijzen.
 • Via de wizard Collectief verwijderen prijzen. Via de wizard verwijder je in één keer zowel inkoop-, verkoop-, kost- en verrekenprijzen als voor inkoop- en verkoopkortingen

Je kunt meerdere specifieke prijzen gelijktijdig verwijderen. Deze actie kun je niet meer terugdraaien.

Meerdere prijzen verwijderen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting
 2. Selecteer het type prijs, bijvoorbeeld Verkoopprijzen.
 3. Druk op: CTRL+S.
 4. Selecteer de gewenste prijzen.
 5. Klik op: Verwijderen selectie.
 6. Klik op Ja bij de vraag.

Direct naar

 1. Collectief prijzen wijzigen