Kortingen (Verkoop)

Je kunt in Profit kortingen op de prijzen vastleggen..

Beschrijving

Een korting is een bedrag of percentage dat automatisch van de verkoopprijs wordt afgetrokken.

Op basis van het niveau waarop je een korting vastlegt, bepaalt Profit welke korting geldt bij het invoeren van een (basis)order, offerte, pakbon of factuur.

Hoe hoger het niveau waarop de korting is vastgelegd, hoe belangrijker die korting is. Een hoger niveau heeft daarom ook voorrang op een korting die is vastgelegd op een lager niveau.

De niveaus zijn grofweg zo ingedeeld:

  • Hoogst: Korting bij Verkooprelatie
  • Middel: Kortingsgroep
  • Laagst: Basiskorting

Bij de verkoop en inkoop heb je te maken met verschillende soorten kortingen. Inkoop en verkoop werken vrijwel op dezelfde manier, daarom wordt alleen verkoop behandeld.

Hieronder zie je de structuur die gehanteerd wordt voor de bepaling van de juist korting:

Extra hiërarchie binnen de niveaus

Bij de niveaustructuur voor kortingen geldt binnen de bovenstaande structuur ook nog de volgende volgorde: het hoogste niveau is de korting bij het artikel, dan bij Artikelgroep en het laagste niveau is de korting op Prijsgroep (korting voor een selectie van artikelen). Dit ziet er als volgt uit:

Sales_Kortingen verkoop beschr subniveau 1

Dit betekent dus dat een korting op een Artikelgroep altijd vóór een korting op Prijsgroep gaat als beide zijn vastgelegd op hetzelfde niveau. Een korting op een artikel of item gaat altijd vóór een korting op een Artikelgroep als deze zijn vastgelegd op hetzelfde niveau. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je kleding of posters verkoopt. Je geeft dan per Artikelgroep, bijvoorbeeld 't-shirts', één korting waar je dan per artikel eventueel op kunt afwijken.

Actiekorting verkooprelatie

In de eigenschappen van een verkooprelatie kunnen zowel actiekortingen als kortingen toegevoegd worden. Actiekortingen zijn kortingen die toegevoegd worden voor een bepaalde periode. Je voegt deze actiekortingen dus toe met een begin- en een einddatum. De Actiekorting verkooprelatie wordt toegevoegd op het hoogste niveau. Dit betekent dat als er een geldige Actiekorting verkooprelatie aanwezig is, deze ook gehanteerd wordt.

Korting verkooprelatie

In de eigenschappen van een verkooprelatie kunnen zowel kortingen als actiekortingen toegevoegd worden. De kortingen die je hier toevoegt, zijn kortingen die je hebt afgesproken met de verkooprelatie. De Korting verkooprelatie wordt toegevoegd op het tweede niveau. Als er geen geldige Actiekorting verkooprelatie aanwezig is, wordt de geldige Korting verkooprelatie gehanteerd.

Actiekorting kortingsgroep

In een kortingsgroep kunnen zowel actiekortingen als kortingen toegevoegd worden. Actiekortingen zijn kortingen die toegevoegd worden voor een bepaalde periode. Je voegt deze actiekortingen dus toe met een begin- en een einddatum. De actiekortingen in een kortingsgroep gelden alleen voor verkooprelaties die aan de kortingsgroep gekoppeld zijn. De Actiekorting kortingsgroep wordt toegevoegd op het derde niveau. Als er geen geldige kortingen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan wordt de geldige Actiekorting kortingsgroep gehanteerd.

Actiekorting

Een actiekorting is een algemene actiekorting. Deze actiekortingen worden dus niet toegevoegd voor een specifieke verkooprelatie of voor een groep verkooprelaties (kortingsgroep), maar gelden voor alle verkooprelaties. De Actiekorting wordt toegevoegd op het vierde niveau. Als er geen geldige kortingen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan wordt de geldige Actiekorting gehanteerd.

Korting kortingsgroep

In een kortingsgroep kunnen zowel kortingen als actiekortingen toegevoegd worden. De kortingen in een kortingsgroep gelden alleen voor verkooprelaties die aan de kortingsgroep gekoppeld zijn. De Korting kortingsgroep wordt toegevoegd op het vijfde niveau. Als er geen geldige kortingen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan wordt de geldige Korting kortingsgroep gehanteerd.

Basiskorting

De basiskorting wordt toegevoegd als basiskorting voor de items, artikelgroepen of prijsgroepen. Als er geen geldige kortingen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan wordt de Basiskorting gehanteerd. Is er ook geen basiskorting toegevoegd, dan wordt er geen korting gehanteerd. Je kunt dan wel zelf een korting invullen bij het toevoegen van een (basis)order, offerte, pakbon of factuur.

Combinatie prijzen en kortingen

Allereerst wordt de geldige prijs opgehaald volgens bovenstaande schema, vervolgens controleert Profit of er korting toegestaan is bij de gehanteerde prijs. Als er korting toegestaan is, wordt de geldige korting opgehaald volgens bovenstaand schema. Is er geen korting toegestaan bij de gehanteerde prijs, dan wordt er geen korting opgehaald, ook al is er wel korting aanwezig.

Importeren en exporteren

Je kunt kortingen, van zowel de inkoop als de verkoop, importeren in Profit. Je kunt deze ook importeren via de artikelcode die de inkooprelatie of verkooprelatie hanteert, als je de itemcodes van de inkooprelatie/verkooprelatie hebt ingericht en gekoppeld aan je eigen itemcodes.

Met de verschillende weergaveschermen en raadpleegfuncties waarover je beschikt in Profit kun je de kortingen snel en eenvoudig exporteren naar MS Excel.

Repeterende prijzen en kortingen

Het komt voor dat een korting met enige regelmaat terugkeert. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bepaald brood elke maandag in de aanbieding is bij een supermarkt. In Profit Ordermanagement heb je de mogelijkheid om actieprijzen en -kortingen op eenvoudige wijze te kopiëren.

Voorbereiding

  • Inrichting

    Om het gebruik van prijzen en kortingen goed te laten verlopen, kun je een aantal instellingen doen.

Werkwijze

Zie ook