Actiekorting (verkoop)

Een actiekorting is een tijdelijke korting in de vorm van een bedrag of percentage dat van de verkoopprijs wordt afgetrokken.

Een basis actiekorting, kortweg 'actiekorting' is een algemene actiekorting.

Inhoud

Beschrijving

In de niveaustructuur voor de kortingen heeft de basis actiekorting de vierde prioriteit. Dit betekent dat als er actiekortingen zijn vastgelegd op een hoger niveau, bijvoorbeeld een actiekorting in een kortingsgroep, dat die korting voorrang heeft op de basis actiekorting.

De basis actiekorting geldt voor alle verkooprelaties. Hij wordt dus niet toegevoegd voor een specifieke verkooprelatie of voor een groep verkooprelaties (kortingsgroep). Hetzelfde geldt voor actiekortingen bij inkoop.

Bij de niveaustructuur voor kortingen geldt binnen de bovenstaande structuur ook nog de volgende onderliggende volgorde:

 1. Item
 2. Artikelgroep
 3. Prijsgroep

Dit betekent dus dat een korting op een artikelgroep altijd vóór een korting op prijsgroep gaat als deze zijn vastgelegd op hetzelfde niveau. Een korting op een item gaat altijd vóór een korting op een artikelgroep als deze zijn vastgelegd op hetzelfde niveau.

De wizard voor het toevoegen van een actiekorting is overal hetzelfde, of je nu een actiekorting toevoegt, of een actiekorting toevoegt in een kortingsgroep of een kortingsafspraak toevoegt op het niveau van een verkooprelatie.

Je kunt actiekortingen onderhouden via het boekingsvenster van Profit. Op deze wijze heb je een overzicht van de bestaande actiekortingen en kun je snel en eenvoudig bestaande actiekortingen wijzigen of nieuwe actiekortingen toevoegen.

Ook kun je repeterende actiekortingen toevoegen.

Voorbereiding
 • Inrichting

  Om het gebruik van prijzen en kortingen goed te laten verlopen, kun je een aantal instellingen doen.

Werkwijze
Zie ook
Actiekorting (verkoop) toevoegen

Bij het toevoegen van een actiekorting geef je eerst via een selectie aan waarvoor je de korting wilt toevoegen. Daarna vul je de korting, de begindatum en de einddatum in voor de actiekorting. Je kunt de actiekorting laten berekenen, zelf een korting invullen of een staffelkorting toevoegen. Je kunt ook instellen hoe omgegaan moet worden met korting en of de actiekorting een vaste korting is.

Actiekorting toevoegen:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actiekorting
  • Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actiekorting.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer waarvoor je de korting wilt maken, Itemcode, Artikelgroep of Prijsgroep.
 4. Klik op: Volgende
 5. Selecteer, afhankelijk van je keuze, de itemcode / artikelgroep / prijsgroep.
  • Druk op F9 in Itemcode als je snel een keuze wilt maken uit een van de subfilters van itemcodes. Meestal kun je kiezen uit de basisgegevens met alle items en een lijst met daarin alleen items die al in de onderhanden lijst voorkomen.
  • Druk op F10 in Itemcode als je snel naar het eerste subfilter wilt.
 6. Vink Op basis van % aan als je een Percentage korting in wilt voeren anders vul je het Bedrag korting in.
 7. Wijzig eventueel de Valuta.
 8. Wijzig eventueel bij Begin de begindatum.
 9. Vul bij Einddatum de datum in tot wanneer de actiekorting geldig is.
 10. Vul eventueel de overige velden.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.
Actiekorting (verkoop) onderhouden

Je kunt actiekortingen onderhouden via een boekingslay-out. Je hebt dan het overzicht over (een selectie van) alle huidige (actie)kortingen en je kunt direct een nieuwe (actie)kortingen toevoegen. Je kunt hier meerdere (actie)kortingen toevoegen vanuit één scherm, de boekingslay-out.

Actiekorting onderhouden via boekingslay-out:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actiekorting
  • Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actiekorting.
 2. Klik op de actie: Onderhouden.
 3. Vul eventueel een selectie in.
 4. Klik op: Selecteren.

  Je ziet de huidige kortingen van de artikelen die voldoen aan de selectie. In de kolommen met de toevoeging 'HK' zie je de huidige korting. In de kolommen met de toevoeging 'NK' leg je nieuwe kortingen vast.

 5. Voeg in de kolom Percentage (NK) de nieuwe korting als percentage toe of in de kolom Bedrag (NK) als bedrag.
 6. Wijzig eventueel in de kolom Begindatum NK de ingangsdatum.
 7. Vul in de kolom Einddatum NK eventueel de einddatum in van de nieuwe korting.
 8. Vink eventueel de kolom Staffelkorting NK aan als de nieuwe korting een staffelkorting is.
  • Klik op Tab of Enter tot je in de volgende regel bent.
  • Je ziet nu een boekingslay-out voor het toevoegen van de staffels.
  • Voeg de staffel toe.
  • Klik op: Opslaan en sluiten.

  Let op: 

  Raadpleeg eventueel de historie van een korting door de regel te selecteren en daarna op de actie Historie te klikken. Raadpleeg/wijzig eventueel de staffels van een staffelkorting door de betreffende regel te selecteren en daarna op de actie Staffel te klikken.

 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
Repeterende Actiekorting toevoegen

Je kunt een bepaalde actiekorting wekelijks terug laten keren (repeterend maken) waarbij je de actiekortingen kopieert.

In deze procedure kun je in plaats van 'actieprijs' ook 'actiekorting' lezen.

Bij het kopiëren vul je een frequentie in.

Voorbeeld: 

Er bestaat een actieprijs met als begindatum en einddatum 10-10-2016. Als je in de wizard als frequentie 7 invult, voegt Profit bij het kopiëren van deze actieprijs nieuwe actieprijzen toe met als begindatum en einddatum 17-10-2016, 24-10-2016, 31-10-2016, enz.

De actieprijzen of -kortingen voegt Profit toe tot aan de opgegeven einddatum. Als de einddatum binnen de laatste actieperiode valt, voegt Profit de betreffende actieprijs wel toe. Verder geldt dat als de einddatum van de laatste actieprijs/-korting voorbij de ingegeven einddatum valt, de actieprijs/-korting wel wordt aangemaakt.

Voorbeeld: 

Als je als einddatum 31-10-2016 hebt opgegeven is de laatste actieprijs, die Profit in het voorgaande voorbeeld toevoegt, de actieprijs met begindatum 31-10-2016.

Toevoegen repeterende actieprijs (actiekorting):

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actieprijs
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actiekorting
  • Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actieprijs
  • Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actiekorting
 2. Selecteer de actieprijs (of -korting) die je wilt laten repeteren.
 3. Klik op: Meer actiesRepeterende actieprijs (of Repeterende actiekorting).
 4. Vul de Frequentie in. Dit veld bepaalt op welke datum Profit de actieprijs opnieuw toevoegt.
 5. Vul de Einddatum in waarop de actieprijs stopt. Voor de einddatum geldt dat deze niet eerder mag zijn dan de begindatum van de te kopiëren actieprijs en niet later dan de begindatum van de te kopiëren actieprijs plus één jaar. 
 6. Klik op: Voltooien