Verkoop

Verkoop is het tegen betaling leveren van items en/of diensten aan derden. De verkoop kan plaatsvinden tussen twee organisaties of tussen een organisatie en een persoon. Het verkoopproces bestaat uit verschillende stappen die je, afhankelijk van je organisatie, allemaal of gedeeltelijk doorloopt.

Beschrijving

In Profit ziet het verkoopproces er schematisch als volgt uit:

Op basis van een offerte of een verkoopbasisorder voeg je een verkooporder toe. Je verstuurt de orderbevestiging naar de verkooprelatie. Vervolgens neem je de verkooporder over naar een pakbon. Je kunt de order met behulp van de pakbon picken. Op het moment dat de items gepickt zijn, meld je de pakbon gereed. De gereedgemelde pakbon factureer je. Tenslotte journaliseer je de factuur naar Profit Financieel, waarbij een openstaande post ontstaat. Je incasseert de factuur automatisch of je ontvangt de betaling via het inlezen van bankafschriften.

Voorbereiding

  • Inrichting

    De inrichting van verkoop bestaat uit het activeren van de functionaliteit en het inrichten van de verkooprelaties en het ordertraject.

Werkwijze

Zie ook