thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Imports verkoop, inkoop, item en voorraad

Aan het begin of tijdens het gebruik van Profit kun je gegevens importeren voor verkoop, inkoop, items/artikelen of voorraad.

Let op:

Je moet voor deze functies geautoriseerd zijn.

Verkoop-, inkoop-, item- of voorraadgegevens importeren:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Beheer / Import verkoop / Factuur, etc. voor verkoopoffertes, pakbonnen, orders en facturen, verkoopkortingen en -prijzen*, itemcodes verkooprelaties, vervoersdiensten,

   Opmerking:

   * Als je bij de importopties in de Verkoopprijs-import de optie Importeren prijslijst verkooprelatie aanvinkt kun je ook prijslijsten importeren. Prijslijsten bijwerken kun je in deze import via de importoptie Aanvullende gegevens prijslijst opgeven.

  • Ordermanagement / Beheer / Import inkoop / Ontvangst voor ontvangsten, inkooporders, etc. Zie ook de specifieke opmerkingen per import.
  • Ordermanagement / Beheer / Import item / Artikel, etc. voor artikelen, kosten, ed.

   Opmerkingen:

   - Je kunt in één keer bij meerdere artikelen de itemcode wijzigen. Hiervoor is het veld Itemcode (nieuw) beschikbaar.

   - Bij de import Artikel wordt het veld Itemcode inkooprelatie niet gevuld voor bestaande artikelen. Dit gaat alleen goed als er ook nieuwe artikelen worden aangemaakt. Via de import: Itemcode inkooprelatie (bij inkoop) kan dit wel.

  • Ordermanagement / Beheer / Import voorraad / Magazijn, etc. voor magazijnen, locaties, voorraadgegevens, ed.
 2. Importeer de gegevens via de standaard werkwijze.

Zie ook:

Direct naar

 1. Inrichting Ordermanagement
 2. Toelichting integratie Profit Ordermanagement met Profit Financieel, Projecten en Abonnementen
 3. Functies activeren
 4. Artikelgroepen inrichten
 5. Integratiesoorten voor Ordermanagement toevoegen
 6. Verbijzondering journalisering vanuit Ordermanagement inrichten
 7. Items, kosten, werksoorten etc. toevoegen/instellen
 8. Voorraad inrichten
 9. Verkoop inrichten
 10. Prijzen
 11. kortingen
 12. Inkoop inrichten
 13. Ordermanagement in OutSite inrichten
 14. Inkooprelatie/crediteur in InSite inrichten
 15. Herberekenen cumulatieven Ordermanagement
 16. Imports verkoop, inkoop, item en voorraad
 17. Collectief inkoop- en verkoopmutaties verwijderen

Process

Import

Work area

Ordermanagement