thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbijzondering journalisering vanuit ordermanagement inrichten

Je kunt de verkoopfacturen (en eventueel de inkoopfacturen) uit Ordermanagement in Profit Financieel verbijzonderen zodat je meer inzicht krijgt in de kosten en opbrengsten.

Hiervoor moet je verbijzondering hebben ingericht.

Verbijzonderingskoppeling voor verkoopfacturen toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verbijzonderingskoppeling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de as waarop je wilt verbijzonderen bij Verbijzonderingsas, bijvoorbeeld Afdeling of Vestiging.
 4. Selecteer Verkoop bij Type koppeling om de verbijzondering van de verkoopfacturen in te stellen.

  Voor inkoopfacturen selecteer je Inkoop.

 5. Selecteer bij Veld het veld in de verkoopfacturen en verkoopfactuurregels waarop je de verbijzondering wilt baseren . Bijvoorbeeld Vertegenwoordiger.

  Profit vult vervolgens automatisch het product en de tabel uit Profit Financieel in.

  Bij inkoopfacturen selecteer je een veld uit de inkoopfactuurregels.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Voeg nog een verbijzonderingskoppeling toe, bijvoorbeeld voor inkoopfacturen, projectfacturen, abonnementsfacturen of cursusfacturen.

Zie ook:

Direct naar

 1. Integratie Ordermanagement met Financieel, Projecten, etc.
 2. Integratie Profit Ordermanagement met Profit Financieel
 3. Integratiesoorten voor Ordermanagement
 4. Ontvangsten journaliseren inrichten
 5. Verbijzondering journalisering vanuit Ordermanagement inrichten
 6. Artikelgroepen inrichten voor integratie
 7. Stamgegevens in meerdere Profit-modules
 8. Stamgegevens autoriseren

Process

Verbijzondering

Work area

Ordermanagement