Verbijzondering inrichten

Met verbijzonderingen krijg je meer inzicht in de kosten en opbrengsten. Je verbijzondert de kosten en opbrengsten bijvoorbeeld naar product, afdeling of regio/rayon. Je verbijzondert de kosten en opbrengsten door ze op een kostenplaats te boeken. Je kunt ook aantallen verbijzonderen.

Profit HRM/Payroll heeft een eigen rekeningschema en eigen kostenplaatsen/kostendragers. Je voegt deze kostenplaatsen en kostendragers toe bij de werkgever in HRM/Payroll.

Intercompany verbijzondering op de OE van de medewerker werkt niet.

Inhoud

Beschrijving

Je beschikt over 5 verbijzonderingsassen die je onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken. De 5 verbijzonderingsassen hebben dus geen onderlinge relatie. Hiermee maak je dus maximaal vijf verschillende doorsneden van de omgeving.

Je kunt op verschillende manieren met verbijzonderingen omgaan:

  • Tijdens het boeken van dagboekmutaties en andere boekingen kun je direct de juiste verbijzonderingscode invullen.
  • Op de eerste boekingsregel verdeel je tijdens het boeken de boekingsbedragen over meerdere verbijzonderingscodes.
  • Je laat de bedragen automatisch procentueel verdelen over meerdere verbijzonderingscodes tijdens het afdrukken van verbijzonderingsoverzichten.
  • Je stelt een verdeelsleutel vast die geboekte bedragen periodiek automatisch herverdeelt over een aantal verbijzonderingscodes in dezelfde as.

Het verbijzonderen van financiële boekingen biedt de volgende voordelen: het aantal grootboekrekeningen vermindert (1), je inzicht wordt vergroot (2) en uitbreiding is geen enkel probleem (3).

Voorbeeld:

Je gebruikt 30 grootboekrekeningen voor het journaliseren van salarissen en het bedrijf heeft twee afdelingen.

  • Zonder verbijzondering voeg je voor iedere salarisjournaalpost twee grootboekrekeningen toe (4000 Salaris directie, 4001 Salaris personeel etc.). Bij twee afdelingen heb je dus 60 grootboekrekeningen nodig, bij drie afdelingen 90 en bij vier afdelingen (Directie, Verkoop, Administratie en Magazijn bijvoorbeeld) al 120 grootboekrekeningen. Of je gebruikt de grootboekrekeningen 4400 Brandstof, 4401 Verzekering auto, 4402 Wegenbelasting auto, 4403 Onderhoud auto en 4404 Afschrijving auto. De aanschaf van een tweede auto levert dan weer 5 grootboekrekeningen op. Sortering op afdeling of op auto is bij deze manier van verwerking bijna onmogelijk.
  • Bij verbijzondering gebruik je 30 standaard grootboekrekeningen voor de salarisjournaalposten. Hier voeg je 2 verbijzonderingscodes aan toe. Uitbreiding naar 5 afdelingen betekent dan een uitbreiding met 3 verbijzonderingscodes. In de oude situatie zou dit betekenen 3 x 30 grootboekrekeningen. Uitbreiding van 2 naar 20 auto’s levert 18 x 5 = 90 nieuwe grootboekrekeningen op in plaats van 18 verbijzonderingscodes.

Als je gebruikmaakt van verbijzonderingen heb je altijd inzicht in alle kosten van één verbijzondering (afdeling), alle kosten van een soort (salarissen) en je hebt overzichten waarbij kosten en afdeling bij elkaar zijn gesorteerd (bijvoorbeeld via een draaitabel in Excel).

Werkwijze

Zie ook