thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Instellingen verbijzondering bepalen

Je stelt het aantal verbijzonderingsassen in per omgeving. Je kunt per administratie eventueel een lager aantal instellen.

Omgevingsinstellingen verbijzondering vastleggen:

Je bepaalt het aantal verbijzonderingsassen en de omschrijvingen van deze assen voor de hele omgeving.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Verbijzonderen.

 3. Stel het aantal assen in.
 4. Vul de omschrijvingen van de assen in.

  De omschrijvingen van de verbijzonderingsassen kun je niet aanpassen per administratie. Houd er rekening mee dat als je op omgevingsniveau vijf assen vastlegt en in een administratie drie assen instelt, automatisch de eerste drie assen worden gebruikt.

 5. Klik op: OK.
 6. Klik op: Ja.

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Je hebt nu het totaal maximum aantal assen binnen een omgeving ingesteld. Per administratie stel je in welke assen je daar gebruikt.

Administratie-instellingen verbijzondering vastleggen:

Je stelt per administratie het aantal verbijzonderingsassen in.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Boeken algemeen.
 3. Vul het aantal assen in.

 4. Leg de voorkeursinstellingen voor verbijzondering zonodig vast op de volgende tabbladen:
  • Verdelen
  • Betalingsverschillen
  • Valuta
  • Budget
  • Balans
  • Verschil bij kruisposten

  Als je geen verbijzonderingscode kunt selecteren op deze tabbladen, moet je eerst een grootboekrekening selecteren die verbijzonderbaar is.

  Als je betalingsverschillen en valuta verbijzondert op grootboekrekeningen, dan moet je op het tabblad Betalingsverschillen en Valuta de verbijzonderingsas(sen) opgeven. Als je op deze tabbladen geen verbijzonderingsas opgeeft, is het niet mogelijk om in het scherm op OK te klikken.

 5. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Verbijzondering inrichten
 2. Functionaliteit Verbijzonderen activeren
 3. Instellingen bepalen
 4. Verbijzonderingsassen inrichten
 5. Verbijzonderingscodes toevoegen
 6. Verbijzondering autoriseren met gegevensfilters
 7. Verbijzonderingscodes koppelen aan grootboekrekeningen
 8. Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren
 9. Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen
 10. Voorkeur verbijzonderingen instellen
 11. Verbijzonderingsstructuur inrichten
 12. Verbijzonderingsafhankelijkheden
 13. Verbijzondering doorverdelen inrichten

Process

Verbijzondering

Work area

Financieel