thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbijzondering autoriseren via gegevensfilters

Een omgeving kan meerdere verbijzonderingscodes bevatten. Met autorisatiefilters kun je ervoor zorgen dat bepaalde verbijzonderingscodes voor een gebruiker worden uitgesloten. Je gebruikt hiervoor het gegevensfilter Financieel - Verbijzonderingscodes. Als je een filter aan dit gegevensfilter toevoegt en daarmee verbijzonderingscodes uitsluit, kunnen de gebruikers die je voor dit filter autoriseert deze verbijzonderingscode bij het maken van een boeking niet selecteren.

Verbijzonderingscodes autoriseren met gegevensfilters:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Klik op: Extra / Onderhoud gegevensfilters.
 3. Selecteer Financieel - Verbijzonderingscodes.
 4. Vink Volgens filters aan.
 5. Klik op: Toevoegen.
 6. Vul de omschrijving in. Deze omschrijving wordt getoond als je gebruikers op dit filter gaat autoriseren.
 7. Selecteer hoe je de toegang tot dit gegevensfilter wilt regelen, je kunt kiezen uit:
  • Volgens filter: je stelt zelf een filter in waarmee je precies kunt aangeven welke gegevens worden getoond aan de gebruikers die voor het gegevensfilter worden geautoriseerd. Je kunt nu een filter instellen op één of meer velden in het betreffende bestand. De methode voor het instellen van een filter wordt besproken in de help van Geavanceerde filters.
  • Volledig: als je hiervoor kiest, betekent dit dat de gebruikers die voor het gegevensfilter worden geautoriseerd, alle verbijzonderingscodes kunnen selecteren bij het maken van een boeking.

  Als je in het onderste vak op de knop Vernieuwen klikt, wordt het resultaat van het gegevensfilter in dit vak getoond. Als je een filter hebt ingesteld, kun je dit desgewenst wissen door op de knop Wissen te klikken. Met de knop Wijzigen kun je de filters in deze lijst wijzigen, met de knop Verwijderen kunnen filters uit de lijst worden verwijderd.

  Let op:

  Als je met de knop Verwijderen een gegevensfilter uit de lijst verwijdert, vervallen automatisch ook de autorisaties die je op dit filter aan de gebruikers hebt toegekend. Als je een filter wijzigt, betekent dit ook dat de autorisatie voor de gebruikers via dit filter direct wordt gewijzigd.

 8. Vul het filter bijvoorbeeld als volgt in: Code verbijzondering !=01:

  Fin_Filterautorisatie bij verbijzonderingscodes

 9. Klik op: OK.

  Na het toevoegen kun je groepen en/of gebruikers voor dit filter autoriseren. Dit doe je op de volgende manier:

 10. Selecteer in de autorisatietool een groep of een gebruiker.
 11. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 12. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Codes verbijzondering / Filters / Financieel - Verbijzonderingscodes / Hoofdkantoor uitgesloten.
 13. Selecteer het veld Filter actief.

  Fin_Filterautorisatie bij verbijzonderingscodes (20)

  Via de knop Wijzigen kun je hier direct het geselecteerde filter aanpassen.

Als je bij het maken van een boeking een verbijzonderingscode kiest waarvoor je niet geautoriseerd bent verschijnt de melding: 'Verbijzonderingscode X van as X mag niet gekozen worden vanwege de autorisatie.'

Direct naar

 1. Verbijzondering inrichten
 2. Functionaliteit Verbijzonderen activeren
 3. Instellingen bepalen
 4. Verbijzonderingsassen inrichten
 5. Verbijzonderingscodes toevoegen
 6. Verbijzondering autoriseren met gegevensfilters
 7. Verbijzonderingscodes koppelen aan grootboekrekeningen
 8. Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren
 9. Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen
 10. Voorkeur verbijzonderingen instellen
 11. Verbijzonderingsstructuur inrichten
 12. Verbijzonderingsafhankelijkheden
 13. Verbijzondering doorverdelen inrichten

Process

Verbijzondering

Work area

Financieel