Kostenplaatsinstellingen per grootboekrekening

Je geeft per grootboekrekening aan of je mutaties wilt verbijzonderen. Zo ja, dan moet je bij het boeken op deze rekening verplicht een verbijzonderingscode invullen. Je koppelt in de eigenschappen van de grootboekrekening de verbijzonderingscodes waarop geboekt mag worden; andere verbijzonderingscodes zijn tijdens het boeken niet beschikbaar.

Je kunt kostenplaatsen op twee manieren koppelen aan grootboekrekeningen: via de eigenschappen van de grootboekrekening of via de weergave met verbijzonderingstoewijzingen.

Het is niet mogelijk om activa te verbijzonderen op meerdere kostenplaatsen voor het journaliseren.

Let op:

Als je een grootboekrekening wilt verbijzonderen voeg je in de boekingslay-out het veld voor de Code verbijzondering toe. Het veld dat je moet toevoegen aan de boekingslay-out heeft de naam van omschrijving van de verbijzonderingsas zoals deze bij jou is ingesteld. Dit kun je raadplegen bij Financieel / Verbijzondering / Verbijzonderingsas.

De verbijzonderingscodes wijs je toe per grootboekrekening, per administratie. Als je een verbijzonderingscode voor twee administraties wilt gebruiken, dan moet je de code tweemaal toewijzen aan de betreffende administraties, vanuit de administratie zelf.

Kostenplaatsen koppelen aan grootboekrekening:

Per grootboekrekening stel je in dat je mag verbijzonderen en koppel je de verbijzonderingscode(s).

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Open de eigenschappen van de grootboekrekening.
 3. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingen.

  Het aantal verbijzonderingsassen en de omschrijving per as is afhankelijk van de instellingen.

 4. Selecteer per verbijzonderingsas de gewenste verbijzonderingsmethode:
  • Handmatig bij boeking (op bedrag)

   Je selecteert bij het boeken de gewenste kostenplaats(en). Je kunt het regelbedrag uitsplitsen over meerdere kostenplaatsen.

  • Automatisch (percentueel)

   Bij het boeken wordt het regelbedrag automatisch over de kostenplaatsen verdeeld die aan de rekening zijn gekoppeld. Hierbij worden de percentages gebruikt die je op het tabblad Verbijzonderingstoewijzing invult.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingstoewijzing.
 7. Vink de verbijzonderingscodes aan.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op: Ja. De toewijzing wordt aangemaakt.
 10. Bij grootboekrekeningen die automatisch (percentueel) worden verdeeld, open je nu de eigenschappen van de koppeling en vul je een percentage in.

Verbijzonderingscodes toewijzen aan rekeningen via weergave

Je beschikt standaard over een weergave met alle vastgelegde koppelingen. Vanuit deze weergave kun je koppelingen tussen grootboekrekeningen en kostenplaatsen toevoegen. Het resultaat is hetzelfde als het koppelen vanuit de eigenschappen van grootboekrekeningen, maar je werkt vanuit een andere invalshoek.

Dit is de snelste methode, omdat je in één keer een groot aantal koppelingen toevoegt.

Verbijzonderingscodes toewijzen aan grootboekrekeningen:

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Verbijzonderingstoewijzing.
 2. Klik op: Nieuw.

  Je ziet een lijst van alle koppelingen die nog mogelijk zijn. Dit zijn dus combinaties van grootboekrekeningen en verbijzonderingscodes die nog níet zijn toegewezen.

 3. Vink de gewenste regels aan.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Klik op: Ja. De toewijzingen worden aangemaakt.
 6. Bij grootboekrekeningen die automatisch (percentueel) worden verdeeld, open je nu de eigenschappen van de koppeling en vul je een percentage in.

Zie ook:

 • Rekeningschema Payroll inrichten

  Het rekeningschema voor Profit Payroll bevat de grootboekrekeningen voor het journaliseren van loonkosten. Dit rekeningschema moet naadloos aansluiten bij het rekeningschema van de financiële administratie. Je voegt de grootboekrekeningen ook toe in de financiële administratie.

Direct naar

 1. Verbijzondering inrichten
 2. Functionaliteit Verbijzonderen activeren
 3. Instellingen bepalen
 4. Verbijzonderingsassen inrichten
 5. Verbijzonderingscodes toevoegen
 6. Verbijzondering autoriseren met gegevensfilters
 7. Verbijzonderingscodes koppelen aan grootboekrekeningen
 8. Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren
 9. Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen
 10. Voorkeur verbijzonderingen instellen
 11. Verbijzonderingsstructuur inrichten
 12. Verbijzonderingsafhankelijkheden
 13. Verbijzondering doorverdelen inrichten