Grootboek inrichten

Inhoud

Beschrijving

Als de omgeving gebaseerd is op een voorgedefinieerde Profit-omgeving, bevat deze een standaard rekeningschema volgens de Nederlandse indeling. Je kunt natuurlijk ook je eigen indeling gebruiken. Profit maakt het je makkelijk omdat je de nummers van grootboekrekeningen kunt aanpassen.

Wij adviseren je om samen met de accountant het rekeningschema te bepalen.

Soorten grootboekrekeningen

De volgende grootboekrekeningen hebben in de financiële administratie een speciale toepassing:

 • Rekening resultaat

  Het resultaat is het saldo van alle rekeningen van één boekjaar die op de winst- en verliesrekening staan. Als je een omgeving toevoegt moet je hier een rekeningnummer voor invullen, daarna voegt Profit deze rekening automatisch toe.

 • Btw-rekeningen

  Je registreert te betalen en te vorderen btw via balansrekeningen. Doordat deze rekeningen zijn gekoppeld aan btw-codes worden ze tijdens het boeken automatisch bijgewerkt.

 • Betalingsverschillen

  Betalingsverschillen ontstaan doordat bij betalingen het bedrag van de openstaande posten niet volledig wordt voldaan. Als je een omgeving toevoegt moet je hier een rekeningnummer voor invullen, daarna voegt Profit deze rekening automatisch toe.

 • Verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren

  Je koppelt debiteuren en crediteuren aan een verzamelrekening. Via deze rekening koppel je met de subadministratie openstaande posten. Als je bijvoorbeeld een verkoopfactuur voor een debiteur toevoegt, boekt Profit het totale bedrag automatisch op de verzamelrekening van de betreffende debiteur. Als de debiteur betaalt, wordt de post van de verzamelrekening afgeboekt.

  Je richt de verzamelrekeningen zelf in. Voor kleine bedrijven is één verzamelrekening debiteuren en één verzamelrekening crediteuren vaak voldoende. Je kunt de verzamelrekeningen gebruiken om onderscheid te maken tussen bepaalde groepen debiteuren, zoals binnenlandse en buitenlandse debiteuren. Dit biedt meer inzicht in de informatie die je uit het grootboek kunt halen.

 • Kas- en bankrekeningnummers

  Je boekt kas- en bankmutaties in de gelijknamige dagboeken. Deze dagboeken hebben een vaste tegenrekening. Het saldo van bijvoorbeeld de grootboekrekening Kas moet gelijk zijn aan het actuele kassaldo als je alle kasmutaties hebt geboekt. Als je verschillende bankrekeningnummers hebt, gebruik je voor elk bankrekeningnummer een apart dagboek met een eigen rekening.

 • Memorialen met een vaste tegenrekening.

Een voorbeeld van een memoriaal met een vaste tegenrekening is de beginbalans. Dit is een tussenrekening die geen saldo heeft ('gladloopt') als je alle beginbalansmutaties hebt ingevoerd.

Meerdere administraties

Je onderhoudt de grootboekrekeningen op omgevingsniveau. Het grootboekrekeningschema geldt dus voor alle administraties van de omgeving.

Voorbeeld:

De grootboekrekening 'Auto 95-PRF-1' kun je beter omschrijven als 'Auto Directie'. De laatstgenoemde omschrijving is algemeen van aard en kan in meer administraties worden gebruikt. De eerstgenoemde omschrijving kan slechts gebruikt worden in de administratie waar de auto thuis hoort.

De grootboekrekening 'Rabobank 30.00.00.100' kan slechts in één administratie worden gebruikt. De grootboekrekening 'Rabobank' kan in meerdere administraties worden gebruikt.

Werkwijze

Zie ook

 • Grootboek

  Het grootboek bevat alle financiële mutaties. Je legt financiële mutaties vast via de dagboeken, maar het is mogelijk dat financiële mutaties door andere onderdelen worden gegenereerd. Een voorbeeld hiervan is het journaliseren van verkoopfacturen.

 • Voorbeeld rekeningschema
 • Rekeningschema Payroll inrichten

  Het rekeningschema voor Profit Payroll bevat de grootboekrekeningen voor het journaliseren van loonkosten. Dit rekeningschema moet naadloos aansluiten bij het rekeningschema van de financiële administratie. Je voegt de grootboekrekeningen ook toe in de financiële administratie.