Grootboekrekeningenschema importeren

Je kunt een grootboekrekeningenschema exporteren uit een omgeving en importeren in een andere omgeving.

Inhoud

Importdefinitie bepalen

Je kunt een grootboekrekeningenschema exporteren uit een omgeving en importeren in een andere omgeving.

Bij het importeren van gegevens kunnen bepaalde velden verplicht zijn. Je kunt eenvoudig opvragen welke gegevens dit zijn. Bij het importeren kunnen echter bepaalde velden verplicht zijn ook al worden deze niet als verplicht (geel) weergegeven. Het verplicht zijn is namelijk ook afhankelijk of je nieuwe of bestaande gegevens importeert.

Voorbeeld: 

Als je een nieuwe grootboekrekening importeert, dan kun je de melding krijgen dat de ingevoerde waarde voor veld Type rekening niet voor komt in de omgeving. Deze melding krijg je niet als je een bestaande grootboekrekening met mutaties (wijzigingen) importeert. Bij een nieuwe grootboekrekening is het veld verplicht, maar dit kun je niet zien bij de importdefinitie (het veld wordt niet verplicht (geel) weergegeven. Je moet in dat geval de waarde van Type rekening omschrijving wijzigen naar de code en dit inlezen tijdens de import. De volgende waarden voor Type rekening zijn mogelijk:

1 - Activa

2 - Passiva

3 - Opbrengsten

4 - Kosten

Weergave grootboekrekeningen aanpassen en exporteren

Je hebt nu een Excel-sheet met alle verplichte velden die je altijd moet opnemen in het importbestand. Pas nu de weergave van het grootboek aan zodat de verplichte velden zichtbaar zijn en exporteer deze weergave naar Excel.

Weergave grootboekrekeningen aanpassen en exporteren:

 1. Open de bronomgeving (de omgeving waarvan je het rekeningschema wilt overnemen).
 2. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 3. Voeg een weergave toe.
 4. Plaats in deze weergave alle verplichte velden.
 5. Exporteer de weergave naar een Excel-bestand.
Grootboek importeren

Je importeert de grootboekrekeningen in de doelomgeving.

Grootboek importeren:

 1. Open de doelomgeving (de omgeving waarin je het rekeningschema wilt importeren).
 2. Ga naar: Financieel / Beheer / Import grootboek / Grootboekrekening.
 3. Importeer de grootboekrekeningen.

Direct naar

 1. Grootboek inrichten
 2. Grootboekrekening toevoegen
 3. Grootboekrekeningnummer wijzigen
 4. Grootboekrekeningen verwijderen
 5. Handmatig boeken op grootboekrekeningen blokkeren
 6. Grootboekrekening blokkeren/deblokkeren
 7. Lengte grootboekrekeningen wijzigen
 8. Omschrijving grootboekrekening per administratie (Accountancy)
 9. Grootboek indelen met rekeningniveaus
 10. KvK Jaarstukken deponeren
 11. KvK Jaarstukken deponeren voor middelgrote onderneming
 12. Rapportagecockpit inrichten
 13. Dagboeken toevoegen
 14. Grootboekrekeningenschema importeren
 15. Referentie GrootboekSchema (RGS) inrichten
 16. Rapportage Informatie voor Derden (IV3-rapportage) inrichten