Grootboekrekeningnummer wijzigen

Je kunt een grootboekrekeningnummer altijd wijzigen. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in de mutaties.

Let op:

Bij het wijzigen van een rekeningnummer wijzig je ook de structuur van het grootboek. In de rekeningoverzichten worden grootboekrekeningen gesorteerd op rekeningnummer. Controleer de indeling van de rekeningniveaus: deze bepalen de indeling van de balans en winst- en verliesrekening.

Voorbeeld:

De grootboekrekeningen Omzet hardware (8010), Omzet software (8020) en Omzet Games (8030) vallen onder rekeningniveau 8099 (Totaal omzet).

Je wijzigt rekening 8030 naar 8130. Hierdoor valt deze rekening niet langer onder rekeningniveau 8099, maar onder 8199 (Omzet accessoires).

Als je gebruik maakt van Payroll, dan wijzig je het grootboekrekeningnummer ook in het rekeningschema in Payroll.

Rekeningnummer wijzigen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Selecteer de grootboekrekening.
 3. Klik op de actie: Wijzigen rekeningnummer.
 4. Vul het nieuwe rekeningnummer in.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Grootboek inrichten
 2. Grootboekrekening toevoegen
 3. Grootboekrekeningnummer wijzigen
 4. Grootboekrekeningen verwijderen
 5. Handmatig boeken op grootboekrekeningen blokkeren
 6. Grootboekrekening blokkeren/deblokkeren
 7. Lengte grootboekrekeningen wijzigen
 8. Omschrijving grootboekrekening per administratie (Accountancy)
 9. Grootboek indelen met rekeningniveaus
 10. KvK Jaarstukken deponeren
 11. KvK Jaarstukken deponeren voor middelgrote onderneming
 12. Rapportagecockpit inrichten
 13. Dagboeken toevoegen
 14. Grootboekrekeningenschema importeren
 15. Referentie GrootboekSchema (RGS) inrichten
 16. Rapportage Informatie voor Derden (IV3-rapportage) inrichten