Grootboek indelen met rekeningniveaus

Je deelt de kolommenbalans, de winst- en verliesrekening en de exploitatieoverzichten in met niveaus en subniveaus. Voor alle niveaus berekent Profit een (sub)totaal. Hierdoor krijgen de proef-/saldibalans en de kolommenbalans op strategische punten een tussentelling.

Beschrijving

Bij het opzetten van een indeling begin je met de hoofdniveaus. Niveau 9 gebruik je alleen voor de totaaltelling van het totale grootboek. Je voegt dit rekeningniveau eenmalig toe met het hoogst mogelijke grootboekrekeningnummer (meestal 9999).

Daarna volg je de indeling van het grootboek van de hoofdniveaus (bijvoorbeeld balanstotalen), via de tussenniveaus (bijvoorbeeld 'Totaal liquide middelen') naar de lagere niveaus ('Totaal Kas' en 'Totaal banken').

Op de overzichten worden de rekeningniveaus getoond na de grootboekrekening waarvan het nummer lager of gelijk is aan het nummer van het rekeningniveau. Op een rekeningniveau worden de bedragen gecumuleerd van alle voorgaande grootboekrekeningen. Hierbij wordt 'teruggeteld' tot een voorgaand rekeningniveau met hetzelfde of met een hoger niveau.

Voorbeeld: niveau-indeling

  • Code niveau 9: Totaal grootboek
  • Code niveau 8: Netto resultaat en Balanstotaal
  • Code niveau 7: Bruto resultaat
  • Code niveau 6: Rubriektotalen
  • Code niveau 1 t/m 5: Verdelingen binnen een rubriek

Werkwijze
Zie ook