Proef-/saldibalans raadplegen

De proef-/saldibalans is een overzicht van debet- en credittotalen en saldi van de grootboekrekeningen. Hiermee controleer je de balans en winst- en verliesrekening en stel je deze op. Dit overzicht bevat de cijfers van de door jou geselecteerde periode én van een bepaald tijdvak, zodat je jaar en periodecijfers met elkaar kunt vergelijken.

Voorbeeld:

Je vergelijkt de cijfers van het huidige jaar met de cijfers van het eerste kwartaal van het huidige jaar.

Je vergelijkt de cijfers van het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van huidige jaar.

Inhoud

Proef-/saldibalans raadplegen

De proef-/saldibalans is een overzicht van debet- en credittotalen en saldi van de grootboekrekeningen. Hiermee controleer je de balans en winst- en verliesrekening en stel je deze op. Dit overzicht bevat de cijfers van de door jou geselecteerde periode én van een bepaald tijdvak, zodat je jaar en periodecijfers met elkaar kunt vergelijken.

Voorbeeld:

Je vergelijkt de cijfers van het huidige jaar met de cijfers van het eerste kwartaal van het huidige jaar.

Je vergelijkt de cijfers van het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van huidige jaar.

Weergave raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Proef-/saldibalans.
 2. Selecteer Totaal bij Type rekening.
 3. Stel het weergeven van de niveautotalen in.
 4. Klik op: Voltooien.
  • De kolom Beginbalans bevat de rekeningsaldi aan het begin van het boekjaar.
  • Je ziet het nummer van het niveau in de kolom Niv.
  • De tijdvakkolommen hebben betrekking op het tijdvak dat je in het voorloopscherm hebt opgegeven.
  • Daarnaast zie je kolommen met jaartotalen, saldo balans vorig jaar en het verschil saldo dit jaar en vorig jaar.
  • In de kolommen- of proef-/saldibalans zie je het rekeningnummer voor het resultaat. Je ziet het saldo op deze grootboekrekening als beginbalans saldo, dit is eigenlijk het saldo van het voorgaande boekjaar. Geheel onderin de kolommen- of proef-/saldibalans zie je het Totaal Resultaat. Dit is het resultaat van het lopend boekjaar. Het eindsaldo van het resultaat komt automatisch als beginbalans saldo van het volgende boekjaar.
  • De grootboekrekening voor het resultaat stel je in bij de administratie instellingen. Je wijzigt de resultaten rekening via Financieel / Beheer / Instellingen administratie op het tabblad Balans, bij het veld Rekening resultaat. Hierna moet je Financieel herberekenen uitvoeren.

  Je raadpleegt of wijzigt mutaties via de acties: Alle mutaties weergeven en Mutaties per tijdvak weergeven.

 5. Je kunt inzoomen op een grootboekrekening door te dubbelklikken op een grootboekrekeningregel.

  Hiermee toont Profit de onderliggende mutaties. In het eigenschappenscherm beschik je over navigatieknoppen waarmee je snel en gemakkelijk de mutaties van de volgende en vorige grootboekrekeningen kunt bekijken.

 6. Ga naar het tabblad: Mutaties om in te zoomen op de mutaties van deze grootboekrekening.
 7. Je kunt verder inzoomen met de acties Open bijlage en Open factuur.

  Bijvoorbeeld een pdf van de factuur die je hebt vastgelegd bij de boeking van de mutatie.

 8. Ga naar het tabblad: Mutaties vorig jaar om de mutaties van vorig jaar te bekijken.

Als dit tabblad niet zichtbaar is dan kun je deze autoriseren via tabbladautorisatie.

Let op:

Als Profit bij het raadplegen van een proef-/saldibalans ook regels zonder mutaties toont terwijl je Nulregels afdrukken in het selectiescherm niet hebt aangevinkt, dan bevatten de kolommen Balans vorig jaar en Verschil waarden en heb je op de getoonde rekeningen geboekt, terwijl deze rekeningen dit jaar geen waarden bevatten. Als je wilt dat Profit deze regels niet toont, voeg dan een weergave toe en verwijder de velden Balans vorig jaar en Verschil.

Rapport proef-/saldibalans raadplegen

Je kunt de proef-/saldibalans ook raadplegen via een rapport.

Rapport raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport:
  • Proef-/saldibalans (Profit)
  • Proef-/saldibalans in valuta per valuta (Profit)
  • Proef-/saldibalans in valuta per rekening (Profit)
  • Verbijzonderde proef-/saldibalans (Profit)

Direct naar

 1. Financiële rapportage
 2. Grootboek indelen met rekeningniveaus
 3. Grootboek inrichten
 4. Kolommenbalans raadplegen
 5. Proef-/saldibalans raadplegen
 6. Exploitatieoverzichten
 7. Rapportagecockpit raadplegen
 8. Rapportagecockpit België